Dvaja slovenskí biskupi si pripomenuli svätého Cyrila v Čenstochovej

dianie Dianie v Cirkvi

Na pozvanie čenstochovského arcibiskupa metropolitu Wacława Depo sa prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a nitriansky sídelný biskup Viliam Judák zúčastnili na 3. medzinárodnom kongrese hnutia Europa Christi, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Konštantína Cyrila na Jasnej Hore v Čenstochovej v dňoch 13. a 14. februára.

Štrnásteho februára, v deň výročia smrti sv. Cyrila, slávil vladyka Ján pred zázračnou ikonou Čiernej madony Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, po ktorom koncelebroval svätú omšu spolu s ďalšími deviatimi arcibiskupmi a biskupmi z Poľska, Slovenska, Česka a Ukrajiny. Hlavným celebrantom bol kardinál Stanisław Dziwisz a homíliu ohlásil olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner. 

Nitriansky biskup Viliam Judák bol jedným z prednášajúcich a účastníkom predstavil misiu sv. Cyrila a Metoda. Z gréckokatolíckych biskupov boli účastní aj wrocławsko-gdaňský eparchiálny biskup Volodymyr Juščak OSBM a mukačevský eparchiálny biskup Milan Šášik CM. S prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom sa na kongrese zúčastnil aj protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík a kňazi zo Zboru sv. Jakuba, ktorí spevom sprevádzali modlitbu akatistu. 

Cieľom hnutia Europa Christu je duchovná jednota Európy, ktorá je postavená na kresťanských základoch. Zároveň je jedným z cieľov vyhlásenie sv. Jána Pavla II. za spolupatróna Európy. 

Zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up