V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

dianie Dianie v Cirkvi

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

“Chcem vyjadriť radosť a vďačnosť, že Svätý Otec František ustanovil nového člena biskupského kolégia, ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia a bude ich pastierom. Dobrý pastier volá každú ovcu po mene. Je to obrazné vyjadrenie Božej blízkosti. Dobrý pastier pozná svoje ovce a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Terajší Svätý Otec František často žiada od nás kňazov: „Buďte pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.“ Milý spolubrat Ján, želám a vyprosujem Ti, aby si aj ty v svojom poslaní napĺňal tieto slová pápeža, ktorý ťa vybral za pomocného biskupa pre našu diecézu. Rob to v duchu tvojho biskupského hesla: „v každej dobrote, spravodlivosti a pravde”, odkázal v homílii novému biskupovi jeho hlavný svätiteľ – biskup Sečka, ktorý do služby biskupa vstupoval pred 18 rokmi – u svojho predchodcu Mons. Františka Tondru. Po Andrejovi Imrichovi sa stal druhým pomocným biskupom Františka Tondru a po jeho smrti v roku 2012 aj jeho nástupcom na čele diecézy.

Biskup Sečka novému biskupovi zaželal, aby vytváral jednotu so samotným Kristom. “Boží Syn so svojím oživujúcim slovom má preniknúť celú tvoju osobu, celé tvoje bytie, milý spolubrat, aby si s ním vytváral jednotu. Nech on sám ťa utvára, formuje a urobí svetlom národov,” povedal. Od dnešného dňa bude podľa jeho slov pred biskupom stáť náročná úloha, o ktorej hovorí apoštol Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé účenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.“ (2 Tim 4, 2 – 3) “Drahý spolubrat, vstupuješ do služby biskupa pre náročné časy, keď sám na vlastnej koži zažiješ realitu týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie pre tvoju vernosť Cirkvi. Keď prídu tie chvíle, povzbudzujem ťa slovami apoštola Pavla, ktorými ďalej vyzýva Timoteja: „Znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“

V homílii pripomenul erb nového biskupa, v ktorom sa nachádza katedrálny chrám svätého Martina. “Nech Ti pripomína Tvoje spojenie a službu pre dobro Božieho ľudu Spišskej diecézy. V prvom rade ja sám sa budem opierať o tvoju ochotu, spoluprácu i radu. V tvojej osobe prichádza pre diecézu nová sila. Verím, že aj nové nadšenie a horlivosť. Pri správe Spišskej diecézy mi v tvojej osobe prichádza pomoc. Vzhľadom na veľkosť diecézy, pribúdajúce úlohy, ale aj pre moje ubúdajúce sily potrebujem, aby sa zabezpečila duchovná starostlivosť o veriacich. V rámci tvojej služby pomocného biskupa ti osobitným spôsobom zverujem starostlivosť o kňazskú formáciu. Využi svoje skúsenosti najmä z pôsobenia v kňazskom seminari v pozícii špirituála, aby si tým, ktorých si vtedy formoval na ich ceste ku kňazstvu, teraz bol ľudsky a duchovne blízko ako biskup. Ochotne ich vypočuj a zaujímaj sa o ich život, radosti i starosti,” uviedol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

V druhej časti erbu má nový pomocný spišský biskup monštranciu s hostiou. “Ako verný vysluhovateľ Božích tajomstiev napomáhaj veriacim, aby čím hlbšie poznali a žili tajomstvo Eucharistie, ktorá je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Prosím, milý spolubrat Ján, napomáhaj mi obnoviť v našej diecéze horlivý duchovný život a úprimné pristupovanie k sviatostiam,” zaželal mu jeho hlavný svätiteľ. Vysviacku prijal biskup Kuboš v deň slávnosti narodenia Jána Kristiteľa, a zároveň jeho patróna. “Život a pôsobenie Pánovho predchodcu bolo naplnené vernosťou povolaniu Pánovho proroka. Pripravoval ľud na príchod Ježiša Krista. Obrodu spoločnosti a Cirkvi vždy priniesli ľudia, ktorí mali prorockého ducha. Milý spolubrat, vyprosujem ti horlivosť a vernosť tvojho nebeského patróna a taktiež prorockého ducha. Nech aj tvojím pôsobením čoraz lepšie spoznávame, že Kristus je pôvodcom pokoja, pravej radosti a spásy. Buď darom pre našu diecézu aj pre celú spoločnosť,” dodal biskup Sečka.

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU

Vysviacka biskupa začala po prečítaní evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď Duchu Svätý). Hlavným svätiteľom bol biskup Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Slávnosť, na ktorej potom prečítali slovenský a latinský text buly o vymenovaní nového biskupa, pokračovala sľubom Mons. Jána Kuboša, litániovým vzývaním, aktom vkladania rúk hlavného svätiteľa a zvyšných biskupov, konsekračnou modlitbou a ďalšími časťami biskupskej konsekrácie. Nový biskup zároveň prevzal evanjeliár a biskupské insígnie – prsteň, mitru a biskupskú berlu. Po konsekrácii odviedol biskup Sečka novovysvysväteného biskupa k sedadlu. Po odložení berly prijal od hlavného svätiteľa a biskupov blahoželanie.

V závere slávnosti po modlitbe po prijímaní za spevu hymnu Te Deum Laudamus (Teba, Bože chválime) nový pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš spolu so spolusvätiteľmi prešli spolu katedrálou a priestorom pred katedrálou žehnajúc prítomných veriacich. V závere slávnosti prítomných pozdravil samotný biskup Kuboš. Za kňazov sa prihovoril Mons. Alojz Frankovský. Na slávnosti prečítali aj pozdrav kardinála Jozefa Tomka. V závere pridali slová vďačnosti apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosť odvysielala v priamom prenose TV LUX a Rádio LUMEN. So spevom ju sprevádzal Chrámový zbor farnosti Nižná. Na svätej omši sa zúčastnila rodina a rodáci biskupa, rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, kráľovohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi a rehoľníci a veriaci ľud. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslankyne a poslanci Národnej rady SR, primátori, viceprimátori a starostovia z viacerých obcí. Všetkých hostí privítal generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol.
Životopis

TK KBS

Lost Password

Sign Up