Benedikt XVI: Za potratmi a genderizmom je Antikrist

blogy Cirkev a svet Viera a život

Biskup Athanasius Schneider z Astany poďakoval emeritnému pápežovi Benediktovi XVI, ktorý sa vyjadril k duchovnému boju v spoločnosti kedy tí, ktorí sa postavia na stranu ochrany života a manželstva muža a ženy sú “exkomunikovaní spoločnosťou.” Pápež Benedikt XVI. sa vyjadril, že je potrebné sa za týchto ľudí modliť, aby dokázali “odporovať duchovnej sile Antikrista.”

Podľa biskupa Schneidera propagovanie, presadzovanie a ospravedlňovanie potratov a homosexuality alebo gender ideológie “obsahuje v sebe ducha odporu proti Bohu a touto podstatou to odhaľuje charakteristiku Antikrista.”

Biskup Shcneider zároveň uviedol, že táto agenda je vlastná hnutiu presadzujúcemu “Jednu svetovú vládu,” ktorá sa opiera o antikresťanskú ideologickú bázu, ktorá je proti Bohu. Dnešný moderný človek svoju rebéliu podľa biskupa vykonáva dvomi spôsobmi. Jednak odmieta “Bohom zjavenú pravdu,” a jednak odmieta Jeho “stvoriteľský poriadok.” Vraždenie nevinných detí v tele matky a rozvrat dvoch pohlaví, ktoré sa stávajú jedným telom vo sviatostnom manželstve, sú “prejavom Antikrista,” ktorý sa v Biblii vždy prejavuje v podobe revolt a odporu.

Odvekou a stálou túžbou Anti-Krista podľa biskupa Schneidera je dostať sa na úroveň Boha.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up