Ako zomreli apoštoli?

Cirkev a svet spoznajvieru

Keď raz jeden americký vyšetrovaťeľ hľadal argumenty prečo aj ateista by mal uveriť na základe rozumu, že Ježiš bol Boh, skúmal, ako pevne za týmto presvedčením stáli tí, ktorí to hlásajú a tvrdia, že to tak je. Práve ak sa pozrieme na spôsob, akým zomreli apoštoli, ktorí boli svedkami Ježiša, je veľkým dôkazom toho, ako apoštoli boli presvedčení o božstve Ježiša Krista.

Z 12 apoštolov, 11 zomreli nezávisle od seba v rôznych častiach sveta, násilnou smrťou. Od tejto smrti sa vedeli uchrániť, ak by zapreli svoju vieru. V čase vzdialených apoštolských mísií, kedy napríklad sv. Tomáš bol ubitý v Indii, by sa o tomto zapretí nemusela dozvedieť ani jeruzalemská židovská komunita.

 1. Apoštol Matuš bol umúčený v Etiópii a zomrel mečom.
 2. Apoštol Marek zomrel v Alexandrii kde bol zviazaný a kone ho vláčili uliciami až kým nezomrel.  
 3. Apoštol Lukáš bol obesený v Grécku ako následok hlásania evanjelia.
 4. Apoštol Ján zázračne prežil upálenenie vo vriacom oleji počas prenasledovania v Ríme. Potom odišiel do Patmosu, kde bol väznený a napísal Knihu zjavení. Neskôr pôsobil ako biskup v Turecku a je jediný z apoštolov, ktorý nezomrel násilnou smrťou.
 5. Apoštol Peter bol ukrižovaný dole hlavou. Podľa cirkevnej tradície to bolo kvôli tomu, že sa nepovažoval za hodného zomrieť rovnakou smrťou ako Kristus a preto požiadal svojich trízniteľov, aby ho ukrižovali dole hlavou.
 6. Apoštol Jakub, ktorý bol na čele jeruzalemskej cirkvi, bol zhodený z juhovýchodnej strany Chrámu, keď odmietol zaprieť vieru v Krista. Keď zistili, že Jakub pád prežil, dobili ho na smrť.
 7. Apoštol Jakub syn Zebedejov bol sťatý v Jeruzaleme. Rímsky vojak, ktorý videl ako Jakub bráni svoju vieru, rozhodol sa ju prijať a pri poprave Jakuba sa sklonil aj on a nechal sa popraviť vedľa neho.
 8. Apoštol Bartolomej bol misionárom v Ázii a bol zbičovaný pri hlásaní evanjelia na území dnešného Arménska až na smrť.
 9. Apoštol Andrej bol ukrižovaný v meste Patras v dnešnom Grécku. Potom, čo ho sedem vojakov zbičovalo, natiahli ho na kríž v tvare X, aby predĺžili jeho agóniu. Dnes symbol tohto kríža je znázornený okrem iných aj v zástave Škótska. Andrej pred krížom vyriekol slová: “Dlho som túžil po tejto hodine a očakával som ju. Kríž bol posvätený telom Krista, ktorý na ňom vysel.“
 10. Apoštol Tomáš bol dobodaný počas jednej z jeho misionárskych ciest po Indii.  
 11. Apoštol Júda Tadeáš bol zabitý šípom potom, čo odmietol popreť svoju vetu.
 12. Apoštol Matúš, ktorý bol vybraný ako náhradník za zradcu Judáša Iškariotského, bol ukameňovaný a popravený.
 13. Apoštol Pavol bol umučený a popravený cisárom Nerom v Ríme, v roku 67 po Kristovi. Svätý Pavol bol autorom množstva textov a výrazným spôsobom prispel k stanoveniu prvotnej kresťanskej dogmatiky.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up