Deväť znakov vonkajšej pokory podľa sv. Vianneya

spoznajvieru

Sv. Ján Mária Vianneym inak známy aj ako svätý kňaz z Arsu, je príkladom dokonalého kňazstva. Prezývali ho aj “mučeníkom spovedelnice”, kedy spovedal denne 15 hodín. Videl na vlastnom živote, ako diablovi vadí, keď sa ľudia spovedajú, pretože vždy, keď mal k nemu prísť veľký hriešnik, diabol na neho útočil obrovskou silou a násilím.

Sv. Mária Vianney bol plamenný kazateľom a zachránil pre nebo veľa duší. Prečítajte si jeho návod na pokoru, ako základnú čnosť v boji proti pýche, matke každého hriechu.

1. Nechváliť sa na verejnosti svojimi dobrými skutkami a úspechom, nerozprávať o svojich prednostiach, ale ani o omyloch. Neopakovať to, čo iní hovoria o nás.

2. Ukrývať svoje dobré skutky, almužny, modlitby, pokánie, dobrodenia preukázané blížnemu, ako aj neviditeľné milosti, ktoré udeľuje sám Boh.

3. Netešiť sa z pochvál a iba samému Bohu pripisovať skutok, kvôli ktorému nás ľudia chvália. Dobre je prejsť v rozhovore na inú tému, aby sme prerušili pochvaly.

4. Nehovoriť o sebe ani zle, ani dobre. Sú ľudia, ktorí často hovoria o sebe zle preto, aby ich chválili. To je falošná pokora. Nehovorte o sebe nič a buďte presvedčení, že sami ste úbohí a že vás iba Boh z ľútosti drží na svete.

5. Nikdy sa nehádať so seberovnými. Treba ustúpiť, ak to dovoľuje svedomie. Nech sa nám nezdá, že je pravda vždy na našej strane. Len človek plný pýchy chce, aby bolo vždy podľa neho.

6. Nebyť smutný a nežialiť, ak nás hania. To by svedčilo o nedostatku pokory. Podľa vzoru svätého kráľa Dávida (žalm 7,5), treba ďakovať Bohu, keď sa nám ľudia odplácajú zlom za dobro.

7. Podľa vzoru Krista, ktorý bol naplnený výsmechom, ako aj podľa vzoru apoštolov, ktorí sa tešili, že mohli trpieť z lásky k Spasiteľovi, treba ochotne znášať prenasledovania a urážky, lebo to bude naším šťastím a nádejou v hodine smrti.

8. Nerobiť sa nevinným a neospravedlňovať sa, ak sme sa dopustili činu hodného odsúdenia.

9. Túžiť po nepríjemných veciach a skromne sa obliekať.

Sv. Ján Mária Vianney

v spolupráci s VOX

Lost Password

Sign Up