Biskup Schneider: Cirkev musí za akty modloslužobníctva na Synode konať pokánie.

Cirkev a svet dianie

Pohanské akty modlitby a modloslužobníctvo sú podľa biskupa Schneidera vážnou urážkou Boha a platnosť prvého Božieho prikázania je rovnaká dnes ako bolo v čase, kedy Boh prikázania Mojžišovi dal na hore Sinaj.

Práve preto biskup Schneider pozval veriacich, aby prinášali Bohu akty zmierenia a odprosenia za pohanské rituály a modloslužobníctvo, ktoré sa udiali na Synode o Amazónii. Na tento úmysel by veriaci mohli sa zúčastniť Svätej omše, pomodliť sa modlitbu Svätého ruženca, vykonať si adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou alebo iné formy pokánia.

Prvýkrát biskup Schneider výzvu adresoval v otvorenom liste z 26. októbra, v ktorom obšírne vysvetlil hriech modloslužobníctva a jeho dôsledky pre veriaci ľud vo svetle Biblie a Božích prikázaní. „So slzou v jednom oku a s úprimnou bolesťou v srdci by sme mali ponúkať Bohu akty zmierenia a odprosenia za večnú spásu duše pápeža Františka, Kristovho vikára na zemi a za spásu tých katolíckych kňazov a veriacich, ktorí vykonali akty uctievania, ktoré sú Bohom zakázané,“ uviedol biskup.

Biskup zároveň uviedol, že obhajoba pohanských aktov v odôvodnení, že úmyslom nebolo spáchať akt modloslužobníctva neobstojí: “My môžeme vidieť len vonkajšie formy, úmysel sŕdc nikto ľudia nepoznajú. Z týchto vonkajších aktov bolo zrejmé, že išlo o akt náboženského uctievania. Išlo o klaňanie sa, uctievanie a dokonca modlenie sa k drevenej soške, o ktorej pápež povedal, že je to Pachamama.” Biskup tento akt vidí len v logickom vyústení Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý začal spochybňovať existenciu “jednej pravdy” a otvoril cestu k relativizmu. “Relativizmus je ako vírus,” ktorý spôsobuje chaos v pravdach viery.

Lost Password

Sign Up