Z piatich prenasledovaných ľudí na svete sú štyria kresťania. Britská vláda za genocídu viní politikov Západu.

Zo zahraničia

Na ploche jednej tretiny zemegule sú ľudia prenasledovaní kvôli náboženstvu. Z piatich prenasledovaných sú štyria kresťania. Uvádza sa to v správe britskej vlády, ktorú vypracoval minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.

 Podľa britského ministra je tragická situácia kresťanov dôsledkom toho, že západní politici v snahe dosiahnuť „politickú korektnosť,“ sú zodpovední za zanedbávanie ochrany kresťanov vo svete a tento jav “prespali.” 

Správa britskej vlády uviedla, že prenasledovanie kresťanov vo svete dosiahlo úroveň, kedy sa dá hovoriť o vyhľadzovaní národov podľa definície OSN a rastie počet území, kde sa dá hovoriť o konci kresťanstva. Rastie nielen rozsah prenasledovania, ale aj jeho intenzita.

Hunt v etiópskom hlavnom meste Adis Abeba uviedol, že aj napriek tomu, že vo svete trpia rozmanité kresťanské komunity, kresťania sú prenasledovaní zo všetkých najviac. V Palestíne kresťania tvoria už iba 1,5 percenta obyvateľov, v Iraku 1,5 milióna kleslo na 120 000.

Medzi krajiny, kde dochádza k prenasledovaniu kresťanov v najväčšom rozsahu patrí podľa správy Séverná Kórea, Čína, Turkmenistan, Maledivy, Uzbekistan, Tadžikistan a krajiny Blízkeho východu.

Lost Password

Sign Up