Taliansko plánuje, že rodiny s tretím dieťaťom odmení pôdou zadarmo

Zo zahraničia

Vzhľadom na to, že Taliansko čelí populačnej kríze, vláda má v pláne odmeňovať pôdou zadarmo rodičov, ktorým sa do roku 2021 narodí tretie dieťa. Plán predložený krajne pravicovou Ligou, by riešil dva problémy naraz: navýšenie počtu obyvateľstva a zbavenie sa bremena, ktoré pre vládu predstavuje starostlivosť o štátom vlastnenú pôdu. Taliansko má najnižšiu pôrodnosť v Európe.

Rodiny, ktoré využijú túto novú iniciatívu, by si mohli pozemky ponechať po dobu 20 rokov, čo znamená, že ide skôr o pôžičku než o “rozdávanie”. Podľa organizácie Coldiretti, združenia talianskych poľnohospodárskych spoločností, štát vlastní 1,2 milióna akrov ornej pôdy v hodnote približne 10 miliárd eur.

Taliansko sa v poslednej dobe stalo krajinou s najnižšou pôrodnosťou v Európe. Od roku 2008, kedy miera pôrodnosti dosahovala maximá 9,8 narodených detí na 1000 obyvateľov, dochádza každý rok k poklesu. V roku 2017 predstavovala pôrodnosť 7,6 novorodencov na 1000 obyvateľov.

V minulom roku sa narodilo len asi 464 000 detí, čo spôsobí, že sa Taliansko v nasledujúcich rokoch stane krajinou s výrazne staršou populáciou.

Minister poľnohospodárstva Gian Marco Centinaio poznamenal:

“Hovorí sa, že Taliani majú málo detí a že je potrebné niečo urobiť, aby sa tento trend zmenil. Ministerstvo k tomu chce prispieť tým, že uprednostní hlavne vidiecke oblasti, kde ľudia ešte stále majú deti. “

Táto akcia nazvaná “Pôda pre deti” je zatiaľ ponúkaná iba manželským párom, nie registrovaným partnerom. Cudzinci, ktorí by sa chceli tejto iniciatívy zúčastniť, musia mať najmenej 10 rokov trvalý pobyt v Taliansku.

Iba čas prezradí, či bude táto ponuka úspešná. Server The Local upozorňuje, že to nerieši ďalšie problémy spôsobujúce, že mladí Taliani odkladajú počatie detí, ako je napríklad nezamestnanosť, nedostatok štátnych príspevkov alebo starostlivosť o deti pracujúcich rodičov.

Andrej Vajči


Lost Password

Sign Up