Prežil atentát a stal sa novým prezidentom Brazílie

Zo zahraničia

Jair Bolsonaro, označovaný ako brazílsky Trump, sa stal víťazom prezidentských volieb so ziskom 55,5% hlasov. Bolsonaro sa prehlásil za zástancu ochrany života a chce Brazílii prinavrátiť bezpečnosť, reformy a rovnosť pred zákonom. Bolsonaro v predvolebnej kampani prežil atentát, keď získal bodnú ranu nožom, liečenie ho vyradilo z kampane na niekoľko týždňov.

Z vyše dvanástich kandidátov postúpili do druhého kola taktiež socialista a bývalý primátor Sao Paolo, Fernando Haddad, ktorý získal 45,5% hlasov. Pozorovatelia považujú kampaň za jednu z najagresívnejších v moderných dejinách. Jasným favoritom na celkové víťazstvo bol Bolsonaro, ktorý v prvom kole získal 46% hlasov, Haddad len 29%.

Desať dní pred druhým kolom volieb, Bolsonaro podpísal “deklaráciu za presadzovanie katolíckych hodnôt do spoločnosti.” Je v nej obsiahnutý záväzok bojovať za právo života vo všetkých fázach, bojovať za odstránenie akéhokoľvek zákona alebo nariadenia, ktoré umožňuje vykonávanie potratov, eutanázie, klonovania embryí a výskumu na nich. Zároveň sa zaväzuje chrániť rodinu tak, ako ju definuje učenie Katolíckej cirkvi. Bolsonaro taktiež vyhlásil boj “proti gender ideológii.” Dôstojnosť človeka sa zaväzuje chrániť bojom proti vykorisťovaniu, bojom proti drogovým kartelom a prostitúcii. Tento záväzok potvrdil aj 17. 10. na verejnej audiencii u arcibiskupom Rio de Janeiro, kardinálom Tempestom.

Bolsonaro v ekonomickej oblasti presadzuje privatizáciu štátnych podnikov, ktoré sú podľa neho príčinou masívnej korupcie v radoch politikov, ktoré ich využívajú na svoju podporu a podporu svojich politických strán. Taktiež presadzuje zavedenie práva nosiť zbraň, nakoľko masívna kriminalita drogových kartelov na uliciach spôsobuje, že štát nedokáže bezprostredne uchrániť občanov. Tretím bodom kampane je obmedzenie vlastníctva nerastného bohatstva zahraničných spoločností na území Brazílie.

Deklaráciu Bolsonaro zverejnil na sviatok Panny Márie z Aparecida, patrónky Brazílie. Bolsonaro bol veľkým prekvapením prvého kola brazílskych volieb, keď dokázal získať neuveriteľných 46% odovzdaných hlasov. Druhý za ním, Fernando Haddad, získal iba 29%.
Práve ľavicový kandidát Haddad mal vo svojom programe záväzok “posilňovať reprodukčné právo žien,” čo je termín označujúcich presadzovanie potratovej politiky. Vyzýva na “posilnenie demokracie v Brazilii tým, že sa zastaví posilňovanie konzervativizmu v Brazílii.”

Lost Password

Sign Up