Orbán sa ide pýtať Maďarov, ako podporiť rast pôrodnosti

Zo zahraničia

Maďarská vláda chce posilniť demografický vývoj maďarského národa a spustila konzultácie v tejto oblasti, aby sa našiel najefektívnejší a pre národ najprijateľnejší spôsobom podpory.

Osem miliónov domácností dostane v najbližšom období podklady pre prieskum verejnej mienky, kde budú môcť vyjadriť podporu návrhom, na ktoré sa vláda chce zamerať. Medzi hlavné oblasti patria: podpora mladým rodinám, podpora, aby mali viac detí a flexibilná prácovná doba.

Orbán počas prednášky na Open University v Rumunsku obhajoval aj výsledky svojej vlády a opieral ich o štatistické údaje. Rozvody klesli od roku 2010 z 23 873 na 18 600 v roku 2017 a počet manželstiev naopak narástol z 35 520 na 50 600 v sledovanom období. 83 000 maďarských rodín získalo podporu na kúpu nehnuteľností a počet škôlok narástol o 50%.

Miera pôrodnosti v Maďarsku rastie a po daňovej reforme, priemerne zarábajúca rodina so štyrmi a viac deťmi neplatí žiadne dane. Orbán ďalej uviedol pri porovnaní vývoja v období rokov 2009 – 2017:

  • Ekonomicky rast Maďarska v roku bol -6%, v roku 2017 to bolo +4%,
  • HDP Maďarska vzrástol z úrovne 28 miliárd forintov na 38 miliárd forintov,
  • Zadlženosť Maďarska klesla z 85% na 71% HDP,
  • Export zrástol z 19 miliárd forintov na 31 miliárd forintov,
  • Zamestnanosť ľudí vo vekovej kategórii 15 – 64 rokov, vzrástol z 55% na 69%,
  • Mzdy vzrástli o 60% v sledovanom období a pôrodnosť z 1,25 na 1,5,
  • Miera kriminality klesla o 50%.

Orbán v prejave taktiež vyzval krajiny v Karpatskej kotline, aby začali úzko spolupracovať v rámci infraštruktúry, dopravy a politickej spolupráci tak, aby vznikla silná aliancia krajín chrániaca kresťanskú identitu strednej Európy a presadzovalo ju aj v rámci Európskej únie.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up