Nenávisť narastá, kresťania trpia na svete najviac

Zo zahraničia

Každý siedmy kresťan žije v krajine, kde jeho viera je prenasledovaná. Podľa aktuálnej správy o náboženskej slobode je v súčasnosti prenasledovaných 300 miliónov veriacich. Uvádza sa to v tohtoročnom vydaní Správy o stave náboženskej slobody vo svete.

Správu vypracovala Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi a údaje vyhodnotila za obdobie jún 2016 – jún 2018 zo 196 krajín. Správa rozlišuje dva druhy náboženskej neslobody: diskrimináciu a prenasledovanie. 21 krajín na svete je klasifikovaných ako miesta prenasledovania veriacich rôznych vierovyznaní. Patria sem Afganistan, Saudská Arábia, Bangladéš, Mjanmarsko, Čina, Severná Kórea, Eritrea, India, Indonézia, Irak, Líbya, Niger, Nigéria, Pakistan, Palestína, Sýria, Somálsko, Sudán, Turkmenistan, Uzbekistan a Jemen.
Až 17 krajín diskriminuje svojich občanov pre ich vieru. Sú to Alžírsko, Azerbajdžán, Bhután, Brunej, Irán, Egypt, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Laos, Maldivy, Mauritánia, Katar, Tadžikistan, Turecko, Ukrajina a Vietnam. Rastúca neznášanlivosť voči náboženským menšinám v Rusku a Kirgizsku spôsobila, že obe krajiny sa po prvý raz objavili v kategórii diskriminácia.

Ako vyplýva z uvedených údajov, až 61% svetovej populácie žije v štátoch, kde sa náboženská sloboda nerešpektuje, 9% populácie je vystavených diskriminácii a 11% žije v krajinách, kde je prenasledovanie. V rôznych krajinách je prenasledovanie živené fundamentalizmom pochádzajúcim z islamu, ale ďalšou „znepokojujúcou vetvou“ je nárast agresívneho nacionalizmu proti menšinám a v niektorých prípadoch proti všetkým vierovyznaniam, a to až takým spôsobom, že sa dá definovať ako ultranacionalizmus.

Militantný islam
V sedemnástich zo spomínaných 38 štátov sa situácia za ostatné dva roky zhoršila, kým v ostatných ako Saudská Arábia, Afganistan a Severná Kórea sa nezmenila, pretože ako uvádza pápežská nadácia, „je taká zlá, že už nevie byť horšia.“ Pozitívne správy pochádzajú z Keni a Tanzánie, kde islamistická teroristická skupina v uplynulom období vytvárala veľký útlak a teraz je definovaný ako „neklasifikovaný.“ Islamský fundamentalizmus je prítmný v 22 krajinách, v ktorých žije 1,3 miliardy ľudí.

Ľahostajnosť Západu
Správa rovnako kritizuje ľahostajnosť Západu pri prenasledovaní kresťanov vo svete. Pozornosť sa sústreďuje na boj s Islamským štátom, ale nepokrýva sa rast radikálneho islamizmu v iných častiach sveta, predovštekým Afriky. Správa si rovnako všíma nárast nevraživosti na európskom kontinente.

Prinášame v spolupráci s 

Lost Password

Sign Up