Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

dianie Dianie v Cirkvi Zo zahraničia

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové kategórie. Kardinál Eijk listom apeluje na vládu, aby zmenila rozhodnutie a zdôrazňuje morálnu povinnosť zabezpečiť deťom paliatívnu starostlivosť – lekársku, psychologickú i pastoračnú. Arcibiskup Utrechtu kardinál Willem Jacobus Eijk okrem iného píše: „Ak sa toto nariadenie stane skutočnosťou, život človeka bude môcť byť lekármi ukončený od počatia po akýkoľvek vek za určitých podmienok bez toho, aby to bolo trestné. Takže kruh bude kompletný.“

Kardinál poukazuje na postupné rozširovanie tejto smrtonosnej praktiky:
„Na začiatku 80. rokov bola [eutanázia] považovaná za prijateľnú v terminálnej fáze fyzickej choroby. Následne aj pred terminálnou fázou. V 90. rokoch bola aplikovaná aj na psychiatrické poruchy a demenciu. Od počiatku tohto storočia bola aplikovaná na postihnutých novorodencov. A čoskoro bude aj u detí od jedného do 12 rokov.“

„Ukončenie života nie je morálne prípustné ako prostriedok na ukončenie utrpenia“. Zostáva však morálnou povinnosťou zabezpečiť paliatívnu starostlivosť zameranú na „celú osobu dieťaťa – lekársku, psychologickú i pastoračnú“, zdôrazňuje kardinál Eijk, citujúc nedávny dokument Kongregácie pre náuku viery Samaritanus bonus. Upozorňuje zároveň aj na dôsledky takéhoto kroku na paliatívnu starostlivosť. Kladie si otázku: „Nebude azda umožnenie aktívneho ukončenia života detí odrádzať od výskumu na vylepšenie paliatívnej liečby, keďže sa zdá, že eutanázia je účinnejšia metóda?“

V závere listu kardinál Eijk vyzýva vládu Holandska zmeniť rozhodnutie: „Nech sa nevykoná tento posledný krok, ktorý by eutanáziu aplikoval na všetky vekové kategórie.“

TK KBS

Lost Password

Sign Up