Čína má zabíjať prívržencov náboženským menšín kvôli získaniu orgánov na transplantácie

Zo zahraničia

Investigatívny tribunál v Londýne zverejnil správu, že program na vyberanie orgánov z tiel ľudí patriacich predovšetkým medzi náboženské menšiny naďalej trvá. « Násilné zbieranie orgánov na účely transplantácie, ktorý sa uskutočňuje roky pokračuje vo výraznej miere na území celej Číny, » uviedol Čínsky tribunál 17. Júna v Londýne.

Čínska vláda pôvodne tieto správy odmietla a nazvala ich klebetami. Naproti tomu Čínsky tribunál, ktorému predsedá Sir Geoffrey Nice a je súčasťou medzinárodnej koalície zameranej na ukončenie zneužívanie transplantácií v Číne uviedol, že poznatky nimi získané ich oprávňujú toto vyhlásenie urobiť « jednohlasne. »

Britský denník The Guardian uviedol, že hlavným zdrojom orgánov sú náboženské menšiny  a na prvom mieste sú prívrženci sekty Falun Gong, ktorá má desiatky miliónov prívržencov v krajine. Orgány majú byť odoberané v nemocniciach. Podľa pozorovateľov sa v Čine ročne uskutoční 90 000 transplantácií orgánov.

“Je jasné, že neexistuje toľko dobrovoľných darcov ročne,” uvádza Katolícka tlačová agentúra. Čína už v roku 2014 uviedla, že ukončí odoberanie orgánov odsúdeným trestancom, nakoľko existuje podozrenie, že ľudia sú primárne odsúdení na smrť, aby boli zdrojom orgánov.  

Lost Password

Sign Up