Sv. František sa nestal kňazom ani diakonom a napriek tomu zatriasol svetom

Cirkev a svet Život svätých

Najvplyvnejší ľudia vo svete sa vyznačujú bohatstvom a politickým vplyvom. Podľa logiky vecí ani sv. František nemal mať na svet žiaden vplyv.

Napriek tomu, že sa sv. František narodil do bohatej obchodníckej rodiny, rozhodol sa žiť v chudobe. Stál sa žobrákom, ktorý bol odkázaný na milosť druhých. To, čo ho odlišovalo od iných bolo, že bol nielen chudobný, ale bol zároveň aj šťastným a veselým. Svätý František sa stal nádejou pre chudobných ľudí danej doby, ktorým ukázal ako dôstojne sa dá tento stav povýšiť. Zároveň sa stal zrkadlom pre bohatých, ktorí si zakrývali oči pred chudobou.

Svätý František sa vedome vzdal bohatstva, stal sa chudobným, aby vydal svedectvo, že najvyšším šťastím pre človeka je vzťah s Bohom. Týmto prístupom rýchlo získal nasledovníkov, ktorí podľa jeho vzoru dali bokom bohatstvo a dali sa na cestu chudoby. V prvom počiatku sa okolo Františka utvorila skupina 12 bratov. Poväčšine trávili čas na vidieku v strede Talianska.

Napriek tomu, že svätý František uskutočnil sporadické výpravy, z ktorých je najznámejšia tá do Jeruzalema a Maroka, zdržiaval sa blízko Assisi, kedy väčšinu času venoval modlitbe.

To, čo na Františkovi najviac udivuje je, že nebol nikdy vysvätený za kňaza a dokonca ani sa nestal diakonom. Zostal zasväteným laikom a aj preto sa stal vzorom pre ľudí a zasvätených laikov.

František chodil po malých dedinkách a hlásal Boha každému, kto ho bol ochotný počúvať. Jeho poslucháči boli ľudia bez vplyvu, bohatstva a politickej moci. Počas posledných rokov svojho života sa František zdržiaval na jednom mieste a ľudia chodili za ním.

To, čím obohatil vtedajší a aj dnešný svet je jeho jednoduchosť a nenáročnosť. Tento spôsob života dokáže napodobniť každý. Stačí k tomu nasledovať Sväté písmo. Život ukotvený v Bohu je najúspešnejší zo všetkých možností na zemi a končí sa vo večnosti. Toto bol odkaz najúspešnejšieho života, ktorý si zvolil aj svätý František. Jeho odkaz pre ľudí je jasný: nesnažte sa byť úspešným podľa sveta, ale podľa Boha.

Aleteia

Lost Password

Sign Up