Kardinál Burke: Navodzuje sa dojem, akoby vznikala nová Cirkev bez primátu pápeža

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi

Kardinál Raymond Burke sa so znepokojením vyjadril na adresu čoraz používanejšieho termínu “synodalita”, ktorý bol vložený do finálneho dokumentu zo Synody o mládeži. Ide podľa neho o “ slogan, ktorý má navodiť vznik akoby novej, viac demokratickej Cirkvi, v ktorej je autorita pápeža zrelativizovaná, minimalizovaná, ak nie priamo zničená.“

“Celé je to zmätočné a povedal by som, že aj nebezpečné. Ľudia, ktorí nerozumejú správne významu slova synoda, môžu nadobudnúť dojem, že Katolícka cirkev sa stáva demokratickou inštitúciou s novou ústavou,” uviedol Burke.

Arcibiskup Fulton Sheen vo svojej kázni “Kto bol Kristus naozaj” zdôrazňuje, že keď Ježiš sa pýtal apoštolov – za koho ma považujú ľudia, správnu odpoveď neuviedli veriaci, neuviedli ju ani apoštoli, ale uviedol ju iba apoštol Peter. Svätý Peter na základe Božieho zjavenia prehlásil ako jediný, že Ježiš je Božím synom a k tomuto záveru nedospel na základe konzultácie s inými apoštolmi. Preto nie biskupská synoda, ale jedine pápež má doktrinálnu autoritu a toto “prehlásil I. Vatikánsky koncil.”

Kardinál tlmočil prekvapenie, že do finálneho dokumentu bol vložený prvok, ktorý sa pred synodou nikde nespomínal a na synode sa takmer nepreberal: „Je typické pre biskupské synody v poslednom období, že sú používané ako určitý politický nástroj na pretláčanie myšlienok, ktoré nikde neboli prediskutovávané, to nie je poctivé.“

Synody sú historicky podľa kardinála zvolávané na „potvrdenie učenia Cirkvi, ale nie na diktovanie nových doktrín. Synody v rímskej cirkvi existovali a boli zvolávané na úrovní provincií, prípadne na národnej úrovni, aby sa hľadali cesty ako lepšie šíriť katolícku vieru a uplatňovať disciplínu v Cirkvi. Toto je v základe o čom je synoda. Je to stretnutie biskupov, ktoré má napomôcť Svätému otcovi šíriť kresťanskú vieru v súlade s požadovanou disciplínou. Teraz sa akoby pojem „synodalita“ začína používa v kontexte vytvárania dojmu, že biskupské konferencie disponujú Doktrinálnou autoritou.“  

Na otázku, či presadzovaný princíp synodality nebol v zápätí narušený pri zasadaní Americkej biskupskej konferencie, kedy sa na základe príkazu z Vatikánu zamedzilo hlasovaniu o reforme súvisiacej so sexuálnymi škandálmi, kardinál odpovedal: „je ťažké na to odpovedať, či bola alebo nebola uplatnená synodalita, nakoľko nikde sa nenachádza definícia, čo synodalita znamená.“

Kardinál vyzval, aby Cirkev chránila Petrov primát, ktorý je veľkou Božou milosťou, ktorú Boh dal Katolíckej cirkvi a vďaka tomu je Cirkev definovaná ako súľad: “jednej viery a sviatostí, jednej disciplíny a jedného riadenia.“  

Lost Password

Sign Up