Je počas pandémie spoveď cez telefón platná?

blogy dianie

  Peruánsky biskup z diecézy Caravell, Reinhold Nann povolil 15. marca spovede cez telefón. V piatok toto povolenie zrušil potom, čo Vatikán uverejnil direktívy k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v čase pandémie a možnosť spovede cez telefón medzi týmito nariadeniami nebola uvedená.

Vatikán v usmerneniach uviedol, že sviatosť zmierenia počas pandémie musí byť vykonávaná tak, že kňaz má dostatočný odstup od spovedajúceho sa, musí nosiť masku a musí sa uskutočňovať v priestore s dostatkom vzduchu mimo spovedeľnice.

“Možnosť spovede cez telefón nebola uvedená,” preto biskup uviedol, že túto možnosť ruší. Profesor kanonického práva James Bradley uviedol, že udeľovanie všetkých sviatostí v Katolíckej cirkvi zahrňujú osobné stretnutie Ježiša Krista v Cirkvi, ktorý sa stal Telom a toto osobné stretnutie nevie byť nahradené žiadnym virtuálnym priestorom. “Môžeme pozerať televízne prenosy cez internet, ale vieme, že to nie je to isté, ako byť na omši osobne prítomný,” uviedol Bradley.

Druhý problém so sviatosťou zmierenia cez internet alebo telefón, prípadne cez list, spočíva v anonymite tejto sviatosti. Kňaz je viazaný mlčanlivosťou pod hrozbou automatickej exkomunikácie v prípade prezradenia spovedného tajomstva preto, lebo v skutočnosti nie jemu, ale Kristovi patrí vedomosť o hriechoch človeka.

Kňaz len v zastúpení Krista vysluhuje túto sviatosť a nič z nej plynúce sa nestáva súčasťou informácií, ktorými by mal disponovať kňaz. Riziko uniknutia informácií plynúcich zo spovede sú pri použití iných foriem významné. “Sviatosť udeľuje Kristus prostredníctvom kňaza a preto je nevyhnutné, aby bol kajúcnik a kňaz v spoločenstve a osobne boli prítomní. Sviatosť plynie z vtelenia Krista a preto je osobná prítomnosť potrebná,” uviedol kanonický právnik.

Rovnako v 17. storočí Cirkev v obdobných situáciach rozhodla, že spovede prostredníctvom listu, sú neplatné.

Lost Password

Sign Up