Pápež počas kázne v Maroku opravil svoje predošlé tvrdenia o Božej vôli

dianie Dianie v Cirkvi

Svätý otec využil kázeň pred veriacimi počas svojej pápežskej návštevy Maroka na korekciu prehlásení, ktoré podpísal v dokumente o bratstve počas návštevy v Abu Dhabi. V dokumente hlava katolíkov podpísala prehlásenie, že je Božou vôľou, aby existovalo veľa náboženstiev. Toto tvrdenie sa stretlo s veľkým neprijatím v rámci katolíckej cirkvi, nakoľko tvrdenie, že Boh zámerne chce, aby existoval niekto na svete, kto je vylúčený zo spásy a z poznania jeho jediného syna, Ježiša Krista nie je správne.

Pápež František na túto kritiku reagoval uznaním počas stretnutia s biskupom Athanasiom Schneiderom, ktorý verejne prehlásil, že pápež týmto spôsobom ohrozuje spásu veľa duší, keď ich povzbudzuje, aby zostali mimo Cirkvi. Kardinál Burke povedal, že takéto tvrdenie “nie je pravdivé.”

Pápež František počas stretnutia s biskupom Schneiderom uznal nepresnosť a poprosil ho o tlmočenie korektúry. Svoju najnovšiu kázeň v Maroku viedol v podobnom duchu, keď množstvo existujúcich náboženstiev nenazval už “Božou vôľou,” ale “Božím dopustením.”

Pápež uviedol: Niekto sa však môžu pýtať: ale prečo pápež chodí k moslimom a nie iba ku katolíkom? Prečo existuje toľko náboženstiev a ako to, že existuje toľko náboženstiev? S moslimami sme potomkovia toho istého otca, Abraháma: prečo Boh dovolí, aby bolo toľko náboženstiev? Boh to pripustil: scholastickí teológovia sa odvolávali na voluntas permissiva (pripúšťajúcu vôľu) Boha. On chcel túto skutočnosť pripustiť: existuje mnoho náboženstiev; niektoré sa rodia z kultúry, ale vždy hľadia k nebu, hľadia k Bohu.

Ale to, čo Boh chce, je bratstvo medzi nami a zvláštnym spôsobom – tu je dôvod tejto cesty – s našimi bratmi, synmi Abraháma ako sme my, moslimami. Nesmieme sa ľakať rozdielu: Boh to dovolil. Ľakať sa musíme toho, ak nekonáme v bratstve, aby sme spoločne kráčali životom.

Kritici prehlásenia už pri jeho vydaní upozorňovali, že sa nevzťahuje na neho princíp neomylnosti pápeža, nakoľko nespĺňa kritéria, ktoré musia byť splnené, aby nimi bol veriaci ľud viazaný. Takýmito tvrdeniami sú len tie, ktoré Svätý Otec vydá formou “ex cathedra.” Preto aj terajšia korektúra nie je v rozpore s dogmou o neomylnosti pápeža v otázkach viery a mravov.

Lost Password

Sign Up