19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

svaty Život svätých

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia.

V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú. Pestoval veľké umŕtvovania vo svojom živote, aby v sebe aj fyzicky pestoval úctu a nábožnosť ku Kristovmu utrpeniu.

Prvý životopis o sv. Pavlovi z Kríža, napísal sv. Vincent Strambi už 11 rokov po jeho smrti. Podľa jeho svedectva, sv. Pavlovi z Kríža bolo zjavené, aby dopomohol ľuďom “hľadať Boha v hĺbke srdca.” Sv. Pavol bol presvedčený, že človek dokáže najjednoduchšie Boha nájsť v Ježišovom utrpení.

Druhé zjavenie súviselo s prosbou Boha, aby prišlo k založeniu rádu, ktorý bude hlásať, pestovať a meditovať o Božom utrpení. Nakoľko diabol vedel, aké veľké duchovné ovocie rád svetu prinesie, koľko duší od pekla zachráni rozširovanie úcty k Ježišovmu umučeniu, spojené s umŕtvovaním a odriekaním, vytváral veľa prekážok na tejto ceste. Nakoniec rád “pasionistov” vznikol v roku 1720.

Sv. Pavol trávil denne veľa hodín v modlitbe a adorácii. Na cestách chodil bosý bez ohľadu, aké bolo počasie a nosil so sebou veľký drevený kríž na znak úcty k utrpeniu Krista. Už za života svätého Pavla z Kríža ľudia boli svedkami veľkých zázrakov, uzdravovania chorých, kriesil zosnulých a obracal hriešnikov.
Zomrel ako 81 ročný a za svätého ho vyhlásil pápež Pius IX 26. júna

Lost Password

Sign Up