Zvuk zvonov v chrámoch diecézy pripomenie výročie smrti sv. Cyrila

Zaujímavosti

Vo štvrtok 14. februára 2019, na 1150. výročie smrti svätého Cyrila-Konštantína, budú na odporúčanie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, v kostoloch diecézy sväté omše k úcte slovanských misionárov a spolupatrónov Európy – svätých Cyrilovi a Metodovi. Zároveň budú v tento deň na poludnie v chrámoch diecézy zvoniť všetky zvony.

Svätý Cyril – Konštantín sa narodil okolo roku 827 v Solúne, ako najmladší zo siedmich detí. Po skončení cisárskej školy v Konštantínopole, pod vedením vzdelancov zvučného mena, nadobudol vynikajúce vzdelanie. Hoci túžil po mníšskom spôsobe života, bol menovaný na bibliotekára a neskôr profesora na Vysokej škole v Konštantínopole. Pre svoju učenosť si vyslúžil meno Filozof.

Pretože Sloveni nemali svoje písmo, Konštantín Filozof v spolupráci s Metodom zostavil  hlaholiku a začal prekladať bohoslužobné knihy. Založil vyššiu školu na výchovu a vzdelávanie domácej inteligencie.

Pred svojou smrťou myslí na tých, ktorí mu boli zverení. Svedčí o tom aj jeho duchovný testament, keď zomiera 42-ročný, unavený ťažkou prácou, 14. februára 869 v Ríme: „Pane, Bože môj, (…), vypočuj moje modlitby a  zachovaj verné ti stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nesúceho a nehodného služobníka. Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú, a znič trojjazyčný blud a zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj v jednote ducha a urob znamenitým ľudom, rovnako zmýšľajúcim  o pravej viere a správnom vyznaní,  a vry do ich sŕdc slovo tvojho prijatia za synov. Lebo je to tvoj dar ak si nás nehodných prijal hlásať evanjelium tvojho Krista, aby sme boli ochotní. Konať dobré skutky a tebe milé veci. Tých, čo si mi dal, odovzdávam ti ako tvojich. Spravuj ich svojou mocnou pravicou a skry ich pod ochranu svojich krídel (Ž 60,5) aby všetci chválili a slávili tvoje meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen“ (Život Konštantína XVIII).

Zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up