Na Slovensku sme pred tridsiatimi rokmi privítali pápeža Jána Pavla II.

dianie Zaujímavosti

Pred 30 rokmi prišiel na pozvanie vtedajšieho prezidenta Václava Havla a kardinála Františka Tomáška na návštevu Českej a Slovenskej federatívnej republiky (21. – 22. apríla 1990) sv. Ján Pavol II.. Svoju návštevu začal v Čechách. Na Slovensku ho privítali o deň neskôr – na letisku vo Vajnoroch, kde slávil svätú omšu. “Spomínam si na to, ako na mimoriadne silný zážitok,” hovorí bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý od 1. februára do 30. júna 1990 pôsobil ako farár vo Vajnoroch.

Silným zážitkom bolo “očakávanie a prípravy, do ktorých sme boli ako farnosť sčasti zapojený”, spomína. Návštevu pripravovali iní ľudia, farnosť bola pozvaná, aby pomohla pri niektorých činnostiach. “Ale vôbec už samotné očakávanie, že na územie farnosti príde pápež, bolo jedinečnou skúsenosťou,” spomína predseda Konferencie biskupov Slovenska. “Potom, keď prišiel ten najdôležitejší deň, 22. apríl, boli sme prítomní na letisku vo Vajnoroch a prežívali sme jedinečné nadšenie z prítomnosti Svätého Otca – z jeho hlbokej ľudskosti a zároveň aj hlbokej duchovnosti,” dodal arcibiskup Zvolenský.

Ján Pavol II. po vystúpení z vrtuľníka sa sklonil a pobozkal slovenskú zem. “Uvedomili sme si, že tým prejavil celému Slovensku veľkú úctu, že pobozkal zem,” pokračoval arcibiskup Zvolenský. Ján Pavol II. tým podľa jeho slov prejavil “vedomie určitej duchovnej samostatnosti tých, ktorí žijú na Slovensku. Potom slávil svätú omšu s povzbudivými, nezabudnuteľnými slovami o povzbudení k odvahe, o poslaní, ktoré majú veriaci v spoločnosti. Bola to atmosféra veľkého nadšenia Pánu Bohu, mne zostali iba tie najkrajšie spomienky,” dodáva v rozhovore s TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Česko-Slovensko sa po Poľsku stalo druhou krajinou bývalého východného bloku, ktorú navštívil Ján Pavol II. Pri svojej púti sa stretol s vysokými cirkevnými predstaviteľmi, na Letenskej pláni v Prahe slúžil svätú omšu, počas ktorej predniesol kázeň v češtine. Druhý deň pobytu strávil pápež na moravskom Velehrade a na Slovensku. Vo Vajnoroch vyjadril presvedčenie, že dvojitá láska k Panne Márii a Petrovmu nástupcovi je vzácnym dedičstvom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. Vajnorská výzva pápeža “Nebojte sa” obletela celú transformujúcu sa Európu.

Prezident Havel označil skutočnosť, že pápež prišiel do bývalého Česko-Slovenska iba pol roka po zamatovej revolúcii v novembri 1989, za malý zázrak. Ján Pavol II. prejavil pritom záujem o návštevu Česko-Slovenska už v roku 1985 – na 1100. výročie úmrtia sv. Metoda. Pod pozvánku kardinála Františka Tomáška sa však odmietol podpísať prezident Gustáv Husák. Na Slovensko prišiel po prvýkrát, celkovo ho navštívil trikrát. Okrem apríla 1990 zavítal na Slovensko ešte v dňoch 30. júna – 3. júla 1995 a 11. – 14. septembra 2003.

“Bol to nezabudnuteľný zážitok. Vidieť ho po prvý raz u nás doma spolu s kompletným zborom českých, moravských a slovenských biskupov,” spomína kňaz Daniel Dian, ktorý sa osobne zúčastnil na privítaní pápeža v Prahe. “Prežil som tú atmosféru, akési chvenie na tele i na duchu, keď pristálo lietadlo s pápežom. A potom bol tu prejav prezidenta Havla a v ňom už legendárne slová “Neviem, či viem, čo je to zázrak. Napriek tomu mám odvahu povedať, že som v tomto okamihu účastníkom zázraku: človek, ktorý bol ešte pred šiestimi mesiacmi zatýkaný ako nepriateľ svojho štátu, víta dnes ako prezident prvého pápeža v dejinách Katolíckej cirkvi, ktorý stal na pôde, kde tento štát leží,” prerozprával slová prezidenta Daniel Dian.

“Neviem, či viem, čo je to zázrak. Napriek tomu má odvahu povedať, že som v tomto momente účastníkom zázraku: do krajiny zdevastovanej ideológiou nenávisti prichádza posol lásky; do krajiny zdevastovanej vládou nevzdelancov prichádza živý symbol vzdelanosti; do krajiny donedávna ničenej ideou konfrontácie a rozdelenia sveta prichádza posol mieru, dialógu, vzájomnej tolerancie, úcty a láskavého porozumenia, zvestovateľ bratskej jednoty v rôznosti,” pokračoval prezident Havel. “Dlhé desaťročia bol z našej vlasti vyháňaný duch. Mám tu česť byť svedkom momentu, kedy jej pôdu pobozkal apoštol duchovnosti,” dodal. “Bolo to niečo úžasné a bol to naozaj prejav, ktorý vyjadroval vtedy úžasnú atmosféru a hlavne radosť a nádej,” komentuje kňaz Daniel Dian.


PRÍHOVORY Jána Pavla II. na Slovensku

Sv. Ján Pavol II. navštívil Slovensko celkovo trikát. Prvýkrát prišiel v roku 1990, kedy ho absolvoval dvojdennú návštevu Česko-Slovenska. Okrem toho ho privítali na Slovensku ešte v dňoch 30. júna – 3. júla 1995. Tretia historická návšteva sa konala v dňoch 11. – 14. septembra 2003. Táto apoštolská cesta podľa vôle pápeža a priania vtedajších biskupov viedla do diecéz, ktoré doposiaľ pápež nenavštívil. Záverečná Eucharistia bola vtedy spojená s blahorečením biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej.

K správe bolo vydané AUDIO

TK KBS

Lost Password

Sign Up