Zjavenia Panny Márie, ktoré videlo 250 000 ľudí

Zaujímavosti

Azda najvýznamnejšie zjavenie Panny Márie pre koptských veriacich, ktoré sa odohralo na mieste, kde stojí kostol, ktorý bol postavený na miestach, kde sa traduje, že žila Svätá rodina počas jej pobytu v Egypte, sa začal odohrávať od 2. apríla 1968 do roku 1971.

Moslimský autobusový mechanik postrehol niečo zvláštne na miestnom koptskom kostole zasvätenom Panne Márii v egyptskom Zeitoune. Najskôr si myslel, že ide niekto spáchať zo strechy samovraždu, ale pri lepšom pohľade si všimol, že sa jedná o siluetu ženy vo svetle. Tento úkaz videlo viacero ľudí, trvalo niekoľko minút.

Nasledujúci týždeň sa tento úkaz udial opäť. Nasledujúci týždeň sa to stalo trikrát a trvalo to celkovo tri roky až do roku 1971. Veľa veriacich začalo hovoriť o zjavovaní Panny Márie, odetej v žiarivom svetle. Skutočnosť, že sa zjavenie uskutočňovalo na mieste, kde podľa tradície počas svojho úteku do Egypta prežívala Panna Mária, so svätým Jozefom a malým Ježiškom, rýchlo do sveta rozšírilo príbeh o zjavení. Samotný pápež Pavol VI. sa samostatne popri autorite koptskej cirkvi chcel mať správu z miesta a vysielal tam svojich vyslancov.

Zvláštnosťou zjavenia bolo, že úkazy boli voľne pozorovateľné nielen vybranou skupinou ľudí, ale všetkými prítomnými ľuďmi bez rozdielu. Zjavenia videli dokonca aj moslimovia. Hlava Koptskej cirkvi po preskúmaní zjavení vyhlásila udalosti za “zázračné a autentické zjavenia Panny Márie.”

V správe z miesta zjavení zaslanej Pavlovi VI. sa môžeme dočítať:

Zjavenia sa uskutočnili počas rôznych nocí a pokračovali v rôznej podobe. Presvätá Panna Mária sa niekedy zjavila veľmi viditeľne, niekedy viac ako odraz svetla. Bolo ju vidieť v čase, kedy sa otvárali brány dómu. Niekedy aj na streche dómu. Keď si kľačiac uctila kríž, ten sa zaodel do svetla. Ľudí, čo sa prišli pozrieť na zjavenie, požehnávala. (…) Zjavenia trvali dlhú dobu, až 2 hodiny a 15 minút, ako tomu bolo v utorok, 30. Apríla 1968.

Zjavenia pozorovali tisíce ľudí rôznych náboženských denominácií, Egypťania, ale aj cudzinci, klérus aj vedci, ľudia z rôznych postavení a profesií. Všetci zjavenie videli. Pri zjaveniach bola častokrát prítomná holubica, ktorá je symbolom Ducha Svätého.

Zjavenia pozorovali aj predstavitelia egyptskej vlády, ktorí nevedeli nájsť žiadne vysvetlenie pre tento jav. Zjavenia prišli v čase, kedy Egypt bol porazený v egyptsko-izraelskej vojne a neboli spojené so žiadnym posolstvom, boli však veľkým povzbudením pre kresťanov na Blízkom východe.

Lost Password

Sign Up