Už aj sv. Augustín je podľa Facebooku šíriteľom nenávistného obsahu

Zaujímavosti

Učiteľ cirkvi a jeden z najväčších teológov v dejinách Cirkvi, sv. Augustín, je najnovšie podľa Facebooku nenávistným šíriteľom obsahu. Facebook citát sv. Augustína vymazal potom, čo ho zdieľali dvaja kňazi na facebooku s odôvodnením, že daný prejav je „nenávistný prejav“ a ide proti štandardom firmy.

Citát, ktorý Facebook označil za nenávistný prejav znenie:

„Nikdy nepredpokladajme, že ak žijeme aj dobrý život, že ho žijeme bez hriechu. Naše životy sú na oslavu Boha len vtedy, ak neustále prosíme o odpustenie. Ľudia sú stvorenia, ktoré bez Boha nemajú nádej. Čím menej sa koncentrujú na vlastné hriechy, tým viac zameriavajú na hriechy iných ľudí. Sledujú ich, aby ľudí kritizovali, nie aby ich naprávali. Tým, že nemôžu odpustiť sebe samým, nahrádzajú to obžalobou druhých.“  

Otec Bettinelli prebral tento citát z kázne sv. Augustína, ktorá je súčasťou Lectio Divina. „Toto je nenávistný prejav?  Je to pravý opak nenávistného prejavu. Je to výzva, aby ľudia prestali sa zameriavať na hriechy iných a zamerali sa na vlastné hriechy. Sv. Augustín len preformuloval to, čo nám vo Svätom písme povedal Ježiš, aby sme nevyberali smietku z oka svojho brata, keď vo vlastnom máme brvno,“ uviedol kňaz.  

Autor citátu kontaktoval Facebook potom, čo si myslel, že citát bol odmietnutý omylom iba počítačovým algoritmom a požiadal Facebook o osobné preverenie citátu. Aj po tejto žiadosti mu prišlo rozhodnutie, že sv. Augustín nespĺňa štandardy spoločnosti.

Kňaz napísal následne Facebooku. „Absolútne nerozumiem, prečo je toto nenávistný prejav. Je to citát svätca Katolíckej cirkvi, ktorý vyjadruje presný opak toho, čo je nenávistný prejav. Chce Facebook povedať, že už aj evanjelium je nenávistný prejav?“

Lost Password

Sign Up