Tlačové oddelenie Vatikánu zmanipulovalo pápežov prejav

Zaujímavosti

Tlačové oddelenie Vatikánu čelí škandálu. Najnovší prejav pápeža, v ktorom sa tvrdo vyjadril na adresu « Európanov a Američanov » v kontexte ich podielu na nespravodlivosti, bol tlačovým oddelením zmanipulovaný tak, aby nevyznel v takej miere kriticky. Pápež František v prejave študentom a učiteľom, sa so zdvihnutým hlasom vyjadril, že “Američania a Európania” predávajú zbrane, ktoré zabíjajú deti po svete. Tlačové oddelenie však v písomnom prepise nahradilo zmienku o Američanoch a Európanoch spojením “iné krajiny.”

Ešte väčší zásah uskutočnili v prejave, kde pápež hovoril o migrantoch a mafii. Je zaznamenané na videu, ako pápež hovorí vetu: “Ľudia o nich (migrantoch) hovoria, že sú zločinci, ale my máme vlastný podiel na zločine. Neboli to Nigerčania, ktorí si vymysleli mafiu. Mafia je naším národným bohatstvom. Patrí nám Talianom s označením – made in Italy. Každý jeden z nás má možnosti stať sa zločincom.” V tlačovej správe však tlačové oddelenie vymazalo akúkoľvek zmienku o mafii a vynechalo celú pasáž z prejavu.

Tlačové oddelenie Vatikánu je dlhodobo v centre kritiky za manipulatívne výstupy. Už počas Synody o rodine viacerí účastníci upozorňovali, že zo synody sú vysielané zmanipulované informácie s cieľom dať do popredia otázku homosexuality a zmeny sexuálnej morálky v učení Cirkvi, pričom tieto témy boli podľa biskupov preberané len okrajovo, ak vôbec. Mediálne oddelenie vedené Thomasom Rosicom však v anglicky hovoriacich periodikách vytváralo dojem, že v centre diskusií je homosexualita a jej akceptovanie.

Tlačové oddelenie si v minulosti dokonca dovolilo zredigovať pasáž listu pápeža Benedikta XVI., ktorý odmietol napísať predhovor ku knihe « Teológia pápeža Františka » pričom svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že jeden z autorov vyjadruje antipápežské postoje a atakoval v minulosti pápeža Jána Pavla II. Tlačové oddelenie túto pasáž vypustilo a zverejnilo iba časť, v ktorej pápež hovoril o svojej zaneprázdnenosti. Až následne bolo tlačové oddelenie nútené zverejniť celý text Svätého otca.

V popredí komunikačných aktivít Vatikánu stojí Thomas Rosica, ktorý bol nedávno usvedčený zo systematického plagiátorstva, za čo sa verejne ospravedlnil a osobitným konzultantom je jezuita James Martin, ktorý vyhlásil, že Duch Svätý je ženou, čím otvoril debatu, či Panna Mária ako nevesta Ducha Svätého nebola lesba.

Lost Password

Sign Up