V Notre Dame bola zachránená Najsvätejšia Hostia, Kristove relikvie, aj okná zasvätené Panne Márii

Zaujímavosti

Správy po uhasení požiaru prinášajú aj pozitívne správy. Kaplán v Notre Dame zachránil Najsvätejšiu Hostiu a uchránil tak Telo Kristovo od zhorenia.

Rovnako kaplán stihol z horiacej katedrály zobrať Kristove relikvie, tŕňovú korunu, časť kríža a klinec. Tieto relikvie priniesol do Francúzska francúzsky kráľ Ľudovít IX., ktorý sa zúčastnil poslednej križiackej výpravy. V Notre Dame sa nachádzal aj plášť svätého kráľa Francúzska, ktorý bol zachránený. Relikvie svätých, ktoré sa nachádzali ukryté v kohútovi na streche, ktorá zhorela sa taktiež našli v neporušenom stave. Napriek teplote ohňa, ktorý tavil železo v katedrále, nezhorel ani drevený kríž na oltári.

Po vzhliadnutí statiky zostáva stále otázne, či múry katedrály budú zachránené. V nateraz stojacích obvodových múroch sa podarilo zachrániť tri okná v tvare ruže, ktoré sa datujú do 13 storočia. Okná boli zasvätené Panne Márii a to, že prežili všetky historické katastrofy, vrátane bombardovania počas II. svetovej vojny, považuje hovorca katedrály André Finot za zázrak. Pred týmito oknami sa modlil už v 13 storočí sv. Tomáš Akvinský, či sv. Bonaventura.

Väčšia časť skiel bola od 13. storočia vymenená, ale jemná štruktúra ružencových tvarov okien je pôvodná.

Tomáš Taraba


Lost Password

Sign Up