Prečo je v Ríme viac ako 900 kostolov?

Zaujímavosti

Vo večnom meste Ríme sa odhaduje, že sa nachádza viac ako 900 kostolov. Prečo je to tak vysoký počet a potrebuje Rím vlastne toľko kostolov?

Tá jednoduchšia odpoveď je, že Rím je centrum katolicizmus na svete. Je prirodzené, že v lokalite okolo Vatikánu, kde administratívne sa nachádza centrum Cirkvi, bude väčší počet kostolov ako inde vo svete. Napriek tomu skutočná odpoveď má skôr historický rozmer a súvisí s dejinami katolíckej viery.

V pohanskej Rímskej ríši platila zásada, že na územiach, ktoré Rimania dobili, domorodé obyvateľstvo malo ponechané právo vyznávať duchovný kult, aký bol zaužívaný. Jedinú výnimku tvorili kresťania. Kresťanstvo totiž bolo náboženstvo, ktoré sa rozvíjalo vo vnútri Rímskej ríše ako nový náboženský prúd a nebolo to náboženstvo, ktoré by pred vpádom Rimanov bolo na určitom mieste vyznávané. Ranné kresťanstvo, ktoré hlásalo pre cisárov nepochopiteľný koncept nejakého iného “kráľovstva,” hovorilo o nejakom Bohu ako “Pánovi neba a zeme,” bolo vnímané ako nebezpečná náboženská sekta, ktorá podkopáva autoritu rímskeho cisára.

Z tohto dôvodu 300 rokov boli sväté omše slávené v tajnosti, v malých uzavretých komunitách, ukrytých pred svetom a poväčšine aj v katakombách. Takto vznikali “domy klerikov,” ktoré sa po roku 313, kedy sa cisárom stal Konštantín začali meniť na prvé kostoly. Predchádzala tomu zmena legalizácie kresťanstva ako dovoleného náboženstva v Rímskej ríši.

V roku 380 sa za vlády Theodosiusa stalo kresťanstvo “oficiálne náboženstvo,” Rímskej ríše. Keď sa vladári priklonili k nejakému náboženstvu, poväčšine sa začali vo veľkom pridávať aj poddaní. Tento rozkvet začal aj v Rímskej ríši a veľmi rýchlo bolo treba kostoly pre milión nových veriacich.

V stredoveku sa popri všeobecnej výstavbe kostolov zo strany Cirkvi pričlenil ešte ďalší fenomén. Bohaté talianske rodiny začali s výstavbou vlastných kostolov. Tento trend prerástol do súťaženia medzi rodinami a kostoly boli miestami, kde sa uplatnili najlepší umelci danej doby.

Dnes sa aj vďaka tomuto nachádza v Ríme približne 900 kostolov a tento počet narastá takmer na 1600 ak do neho prirátame aj kaplnky. Rím do dnešného dňa má približne 80% svojich obyvateľov hlásiacich sa ku katolíckej viere.

Lost Password

Sign Up