Povrch mesiaca má vlastného biskupa

Cirkev a svet Zaujímavosti

50 výročie pristatia človeka na mesiaci priniesol aj jednú zaujímavú skutočnosť – biskup z diocézy v Orlando, pod ktorú spadá vesmírne stredisko na Floride Cape Canaveral, sa stal zodpovedný za evanjelizáciu mesiaca. Je to vďaka kanonickému právu, ktoré platilo v čase kedy misia pristatia na mesiaci sa uskutočnila. Podľa platného kanóna práve biskup, z ktorého územia sa uskutočnila expedícia, následkom ktorej prišlo k objaveniu nových území, sa stal automaticky biskupom aj pre tieto nové teritória. Toto ustanovenie platilo v čase expedícií.

Misia Apollo 11 sa začala z vesmírneho strediska Cape Canaveral 16 júla 1969. Vtedajším biskupom v diocese Orlando bol biskup Borders. Diocéza Orlando združuje približne 400 000 katolíkov a je diocézou strednej Floridy.

Biskup Borders na stretnutí ad limina s pápežom Pavlom VI. vyzdvihol tento fakt, že práve on sa stal biskupom mesiaca a diocéza Floridy sa stala vzhľadom na povrch mesiaca najväčšou diecézou v Cirkvi. V prípade, že príde k osídlovaniu mesiaca, ako sľubuje NASA, pastoračnú úlohu by mal prevziať biskup Orlanda.

Lost Password

Sign Up