Notre Dame bola výnimočná

Zaujímavosti
Notre Dame bola výnimočná

Katedrála Notre Dame bola považovaná za “kráľovnú medzi katedrálami.“ Prinášame 5 dôležitých faktov o jej výnimočnosti.

1. Bola vo výstavbe 182 rokov

Tak ako Rím nebol postavený za deň, tak nebola ani katedrála Notre Dame. S výstavbou tejto gotickej katedrály začali v roku 1160 a dokončená bola takmer o 200 rokov. Najviac prác sa uskutočnilo okolo roku 1260, ale vysvätená bola až v roku 1345.

2. Stala sa domovom množstva relikvií

Najcennejšou relikviou, ktorá sa uchovávala v katedrále, bola tŕňová koruna, o ktorej sa verí, že je tou korunou ktorá bola nasadená Ježišovi na hlavu počas ukrižovania. Na mieste sa nachádzajú aj relikvie množstva svätých, ako aj časť kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus. Podľa informácií Kristova tŕňová koruna bola zachránená, rovnako ako aj tunika svätého Ľudovíta, kráľa Francúzska.

3. Katedrála nie je vo vlastníctve arcidiecézy, ale štátu

Následkom francúzskeho zákona o sekularizácii, Francúzska vláda vlastní vo Francúzsku všetky kostoly, ktoré katolícka cirkev vystavala pred rokom 1905, vrátane Notre Dame. Vláda poskytuje Cirkvi katedrálu zadarmo a arcidiecéza je povinná ju udržiavať a platiť zamestnancov.

4. Je to najnavštevovanejšia katedrála v Európe

Ročne katedrálu navštívi 12 – 13 miliónov turistov, čo ju robí najnavštevo-vanejším miestom v Európe.

5. Stala sa cieľom útokov

Včerajší požiar doposiaľ spôsobil najviac škôd, aké kedy boli na katedrále spôsobené. Napriek tomu v rôznych historických obdobiach bola katedrála cieľom útokov. Počas bombardovania Paríža počas Druhej svetovej vojny prišlo k zničeniu vzácnych výplní okien. Vandalizmus a ničenie sôch a duchovných predmetov sa dialo najmä počas Francúzskej revolúcie a v 17. storočí ju vyplienili Hugenoti.

6. Korunovačné miesto

Katedrála Notre Dame bola hlavným korunovačným miestom francúzskych kráľov, kanonizácie Johanky z Arcu, investitúry Napoleona Bonaparteho, ale aj pohrebu generála de Gaulla.


Lost Password

Sign Up