Na záberoch z pohrebu pátra Pia má byť dôkaz o bilokácii

Zaujímavosti

V archíve talianskej televízie Rai bolo nájdené video z pohrebu sv. pátra Pia, ktoré ma zachytávať brata kapucína Domenica da Cese na pohrebe napriek tomu, že sa v tom čase nachádzal vo svätyni stovky kilometrov vzdialenej od miesta pohrebu pátra Pia. Brat Domenico bol známy, že rovnako ako páter Pio, sa vyznačoval bilokáciou, teda schopnosťou nachádzať sa v rovnakom čase na dvoch miestach.

Kapucín trávil väčšinu času vo svätyni Manopello, ktorá sa vyznačuje tým, že podľa tradície uchováva zázračný obraz tváre Ježiša Krista. Podľa svedectva brata Enrica Carusiho, keď zomrel páter Pio, brat Domenico odmietol ísť v sprievode ostatných spolubratov na pohreb s tým, že zostane vo svätyni. Veľa návštevníkov svätyne potvrdzuje, že celý deň bol prítomný v Manopello a stretli sa s ním.

Na druhej strane však existujú rovnako iní, ktorí hovoria, že ho osobne videli v deň pohrebu pátra Pia na smútočnom obrade. V knihe „Služobník Boží, otec Domenico da Cese,“ to uvádzajú svedkovia v autobiografii o pátrovi Domenicovi, ktorý je od roku 2015 v procese blahorečenia.

Žena, ktorá sa zúčastnila pohrebu pátra Pia osobne videla Domenica. Neskôr pri osobnom stretnutí v Manopello sa ho spýtala, prečo keď sa mu prihovorila na pohrebe jej neodpovedal a nereagoval na pozdrav. „Neodpovedal mi ani na túto otázku a prešiel ju vždy mlčky.“

Antonio Bini, rodinný príbuzný brata Domenica, po vzhliadnutí záberov z televízie potvrdil: „je to pater Domenico, oficiálne by však nemal byť v San Giovani Rotondo.“

Na zábere z televízie je pátra vidieť hneď na úvode sprievodu s bielou bradou.

Lost Password

Sign Up