Dobrá novina zverejnila výťažok koledníkov

Zaujímavosti

Koledníci Dobrej noviny vyzbierali v tomto ročníku tradičnej vianočnej akcie 1 148 404,97 eur. Ide o vyše 40 tisíc viac, ako minulý rok. Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos z odoslaných DMS správ. 

Vianočná kolednícka akcia sa konala od 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 v 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli a Luxemburgu. Tento ročník symbolicky uzavrel Trojkráľový sprievod v uliciach hlavného mesta v nedeľu 6. januára. 

Uplynulý 24. ročník sa niesol v duchu motta „Padlo do úrodnej pôdy“ so zameraním na komunitné projekty v Ugande. Prostredníctvom príbehov komunít v Nkokonjeru, Kyabakadde a Tororo mohla slovenská verejnosť nahliadnuť do života ľudí, ktorí sú aj napriek ekonomickej chudobe bohatí na lásku, starostlivosť a sú ochotní pomôcť núdznym vo svojom okolí. Vďaka štedrosti slovenských rodín budeme môcť okrem komunít v Ugande podporiť ďalšie rozvojové projekty v Keni, Etiópii, Južnom Sudáne, ktoré prinášajú tamojším ľuďom šancu na dôstojný život. 

Je nám veľmi ľúto, že pri leteckom nešťastí v Etiópii prišla o život naša dlhoročná kolegyňa Danica Olexová. “Bola na ceste k partnerom Dobrej noviny v Keni a mala tiež nadviazať nové partnerstvá v Tanzánii. Danica mala veľké srdce pre ľudí na okraji spoločnosti a veľmi dobre poznala Keňu, keďže tam 5 rokov žila a pracovala. Zomrela pri tragickej nehode lietadla počas prestupného letu z Etiópie do Kene. Je to veľká strata pre nás, pre partnerov Dobrej noviny a predovšetkým pre jej najbližšiu rodinu a priateľov. Jej fotografie sprevádzali koledníkov Dobrej noviny na plagátoch a letákoch, ktoré rozdávali v rodinách. Z fotografií ide radosť a nádej, nechcela aby boli naši partneri zobrazovaní ako obete. Prinášala ich život taký, aký je, ale predovšetkým s veľkou nádejou a dôverou v Boha i vo vzájomnú pomoc.” uviedol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. eRko ďakuje aj v mene Danicinej rodiny za kondolencie a za veľkú vlnu solidarity, ktorú v týchto dňoch zažívajú jeho zamestnanci. 

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk Verejná zbierka Dobrá novina – 24. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2018-020051 zo dňa 10.9.2018 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Zdroj: TKKBS

Lost Password

Sign Up