Cyklisti Európy a Afriky u pápeža: Šport učí nevzdávať sa dobrého cieľa

Zaujímavosti

Svätý Otec privítal v sobotu 9. marca na osobitnej audiencii vo Vatikáne účastníkov výročného kongresu Európskej cyklistickej únie. Hosťami podujatia boli aj zástupcovia Africkej konfederácie cyklistiky.

„Vzťah športu a Cirkvi má dlhú históriu“, začal po pozdrave pápež František v príhovore zástupcom cyklistických združení. Pripomenul najmä to, ako šport pomáha v ľudskom raste každého človeka: učí totiž vytrvalosti, obetavosti a zriekaniu sa. Zvlášť cyklistika podľa slov Svätého Otca učí zdolávaniu námahy, odvahe, integrite, altruizmu a tímovému duchu.

Pápež pripomenul, že športovci majú veľkú príležitosť prinášať všetkým, predovšetkým mladým, pozitívne životné hodnoty a túžbu zasvätiť ho vysokým a ušľachtilým cieľom:„Podobne je aj v živote potrebné kultivovať ducha altruizmu, veľkorysosti a spoločenstva, aby sme pomohli tomu, kto zaostáva a potrebuje pomoc dosiahnuť určitý cieľ.“

Šport úzko súvisí aj s kultúrou, čo predstavuje výzvu: „Je nevyhnutné sprevádzať nové generácie bez straty pohľadu na zdravé tradície a ľudovú kultúru, ktorá sa v mnohých krajinách sveta spája s cyklistikou a jej šampiónmi.“

Pápež zároveň upozornil cyklistov, aby sa v športe neuchylovali k podvádzaniu, korupcii, dizrešpektu k druhým a dopingu.

Lost Password

Sign Up