Biskupi budú podávať u Milosrdných bratov polievku

Zaujímavosti

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko budú v piatok 5. apríla 2019 od 12:00 do 14:00 h podávať pôstnu polievku u Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave. Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa! 

Tento rok bude výnos určený na podporu dvoch projektov. Prvým z nich bude Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave. Poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozneá alebo narušená; niektoré z nich boli týrané a zneužívané. Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život ďalším rodinám. Stane sa tiež miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkám s deťmi v krajnej životnej núdzi. 

Konferencia biskupov Slovenska podporí túto iniciatívu už po piatykrát. Pozvanie na polievku, za ktorú bolo možné zaplatiť ako za celý obed (tri eurá alebo kto chce, môže i viac), prijalo vždy viac dve stovky ľudí. Náklady na polievku v plnej výške uhradil konvent Hospitálskej rehole Milosrdných bratov, ktorý na akciu poskytol bezplatne aj priestory svojho refektára.

Viac informácií nájdete na web stránke piatok.kbs.sk

TKKBS

Lost Password

Sign Up