20 najčastejších vecí, ktoré ľudia ľutujú na smrteľnej posteli

Zaujímavosti

Dominikán, otec Felson Medina, zostavil 20 najviac vyskytujúcich sa ľútostí, ktoré ľudia na smrteľnej posteli spomínajú. Rozhodol sa ich zostaviť preto, aby sa žijúci ľudia mohli z nich poučiť a v čase života, ktorý im Boh ešte ponechal, sa im snažili vyhnúť. Podľa otca Felsona, zomierajúci ľudia nikdy neľutujú, že trávili príliš málo času v práci alebo pri budovaní kariéry.

 1. Ľútosť nad zlým príkladom, ktorý som dal druhým ľuďom a oni ho nasledovali,
 2. Ľahostajnosť, ktorú som pociťoval k utrpeniu druhých ľudí,
 3. Zanedbávanie pochváliť a oceniť prácu a úsilie druhých ľudí,
 4. Prirýchle pripísanie si zásluh za dosiahnutý úspech, ale rovnako aj pripisovanie zlyhaní druhým ľuďom alebo okolnostiam,
 5. Nerešpektovanie nevinnosti druhej osoby alebo zmyselné,
 6. Míňanie peňazí na veci, ktoré som nepotreboval a nepoužíval,
 7. Strávenie dlhého času v konflikte s druhými ľuďmi a neurobenia dostatočného úsilia pre zmierenie,
 8. Zneužívanie pre svoj prospech a úžitok tých, ktorí ma mali radi,
 9. Výčitky, že som zanedbal vedenie a výchovu tých, ktorí mi boli zverení,  
 10. Ľútosť, že som netrávil dosť času s blížnymi, ktorých som nepovažoval za zaujímavých z dôvodu, že nemali dobré vzdelanie, postavenie alebo som ich nevedel využiť,
 11. Mrhanie času na bezvýznamné veci. Času, ktorý sa nikdy nevráti a je vzácny,
 12. Zaliečanie sa ľuďom aj keď som vedel, že je to nesprávne,
 13. Veľa sťažovania sa a malo dávania vďaky,
 14. Ľútosť nad hrubými, vulgárnymi slovami, ktoré vyšli z mojich úst,
 15. Účasť na debatách, ktoré urážali Boha, vieru a Cirkev,
 16. Za snahy vyhnúť sa krížu a utrpeniu,
 17. Nesplnenie sľubov, ktoré som dal iným,
 18. Za premárnený čas, kedy som sa mohol a mal viac modliť,
 19. Za ignorovanie Ježiša,
 20. Za to, že som urazil a ublížil blížnemu a neľúbil som ho, pretože som neľúbil Boha.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up