Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

slider Viera a život

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec.

Tieto výsledky potvrdzuje štúdia, ktorú niekoľko desaťročí uskutočňoval Vern Bengston, ktorý ich najnovšie uverejnil v práci: Rodiny a viera: Ako sa viera v Boha prenáša medzi generáciami. Podľa výsledkov 56% detí, ktorých otec bol praktizujúcim veriacim, vyznáva rovnaké náboženstvo. Naopak v prípade, že veriacou bola iba matka, toto percento kleslo na 36%.

Podobná analýza uverejnená vo Švajčiarsku v roku 1999 uviedla: „To, čo najviac ovplyvňuje účasť detí na bohoslužbách v ich dospelosti je, či praktickým veriacim bol otec v rodine.“

Štúdia naopak hovorí, že ak otec absolútne nie je veriacim, iba 1 dieťa z 50 bude veriace. Ešte prekvapujúcejší údaj sa týka konverzie detí ku kresťanstvu, ak tak urobila matka. V tomto prípade iba 17% detí príjme kresťanstvo. Ak sa kresťanom naopak stane otec rodiny, 93% členov rodiny príjme taktiež kresťanstvo.

Panna Mária počas zjavení vo Fatime v roku 1917 uviedla, že posledný satanov útok bude na rodinu a na jej hlavu – otca. Kardinál Burke na margo toho uviedol, že je dôležité, aby si uvedomili mladé rodiny už od začiatku, že rodiny sú “malou cirkvou.”

Lost Password

Sign Up