10 darov, ktoré získavaš prijímaním Eucharistie

Viera a život

Eucharistia je vrcholom a centrom života veriaceho človeka. Ako povedal sv. Maria Vianney, keby bolo čokoľvek viac, čo by nám vedel Boh dať, dal by nám to. Konsekrovaná hostia je samotný osobný Kristus. Čo pristupovaním k nej teda získame?

1) Jednota s Kristom: Prijímanie Krista v Eucharistii zjednocuje naše bytie s Ježišom. Svätý Cyril z Alexandrie hovorí, že prijať Krista v Eucharistii je pre telo rovnaké, ako keď sa zlejú dva vosky v jeden. Ježiš nás na zemi vyzval, aby sme boli dokonalí ako Boh je dokonalý. Eucharistia plní presne tento účel. Jej prijímaním sa približujeme Bohu.  

2) Zmýva ľahký hriech: Ľahké hriechy vždy zraňujú lásku. Prijatím Eucharistie prijímame skutočnú Lásku. Eucharistia zmýva všedný hriech a vyzbrojuje dušu do vyšších bojov.

3) Ochrana pred smrteľným hriechom: Nikdy nemôžeme prijať Eucharistiu v čase, kedy sme si vedomí spáchania smrteľného hriechu. V tomto prípade by platilo, že Eucharistia nám neslúži na spásu, ale zatratenie. Napriek tomu v čase, kedy môžeme Eucharistiu prijímať, je dobré prijímať ju tak často ako je možné, pretože Eucharistia posilňuje silnejšiu dušu v boji proti smrteľnému hriechu. Tým, že zmýva Eucharistia ľahké hriechy, posilňuje vôľu v boji proti smrteľnému hriechu.

4) Vytvára osobný vzťah s Kristom: Veľa veriacich kresťanov hovorí aké je dôležité vypestovať si osobný vzťah s Bohom. Samozrejme, že toto je pravdivé, ale prvou a najistejšou cestou, ako to dosiahnuť je prijímanie Eucharistie. V konsekrovanej hostii sa stretáme s osobou Krista.  Pápež Benedikt XVI. v tejto súvislosti povedal : « Práve dnes je potrebné znovu objaviť, že Kristus nie je nejaká abstraktná idea, nejaký mýtus, ale živá osoba schopná obnoviť život každého človeka.”  

5) Dáva život:  Podľa Katechizmu katolíckej cirkvi Eucharistia “zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste” (CCC 1392). Inými slovami prijímaním Eucharistie  zvyšuje život milostí, ktorý je v nás.

6) Zdroj jednoty: Tým, že cez prijímanie Eucharistie sme väčšmi spojení s Kristom, viac sme spojení aj s tými, čo Eucharistiu prijímajú. Eucharistia je ako “lepidlo,” ktoré vytvára napriek ľudskej prirodzenosti jednotu medzi veriacimi a ľuďmi.  

7) Upriamuje nás na chudobných: Svätý Ján Chryzostom veriacich zahanbuje, keď píše: “Okúsili ste telo a krv Kristovu, ale nepoznáte brata. Boh Vás oslobodil od hriechov a pozval Vás sem, ale z Vás to neurobilo milosrdných ľudí.”  

8) Duchovné osvieženie: Sväté prijímanie je zakúsenie radostí, aby sme ich mohli rozpoznať skôr, ako ich v plnosti budeme užívať v nebi, kam nám Kristus predišiel pripraviť miesto. Ak cítime, že život nás svojimi starosťami ubíja, práve vtedy máme väčšmi prichádzať ku Kristovi, aby nás duchovne posilnil.

9) Zdroj mieru: Na Synode o Eucharistii v roku 2005 biskupi prediskutovávali prípady, kedy vo vojnových oblastiach práve po prijímaní Eucharistie nastala zmena vo vojnových oblastiach a tieto sa vydali cestou hľadania mieru.  

10) Upriamuje v našom živote pozornosť len na to podstatné: Ak naozaj pochopíme pravú podstatu Eucharistie, zameriame svoj život okolo svätosti. Práve toto je tá najdôležitejšia orientácie v našom pozemskom putovaní.

Lost Password

Sign Up