Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

Katolícka viera spoznajvieru viera pre mladych

Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnosti.

Jeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu svojho priateľa Bernarda di Quintavalle, ktorý sa Františkovi zveril so svojím odhodlaním zanechať všetko čo má a túžbe prežiť spolu s Františkom život v chudobe.

Po dlhom rozprávaní, meditovaní, účasti na Svätej omši a modlitbe požiadali Boha o osvietenie ako konať aj cez Sväté písmo, aby lepšie spoznali Jeho svätú vôľu. Trikrát otvorili nezávisle od seba Bibliu na mieste, kde Ježiš hovorí svojím apoštolom, aby ho nasledovali a nič si na cestu so sebou nebrali, ani jedlo ani peniaze.

Druhý príklad je zo života sv. Terézie z Lisieux. Keď Terézia cítila určitý nepokoj keď jej duša túžila slúžiť Bohu mnohými spôsobmi a na veľa miestach, jedného dňa otvorila zošit, v ktorom bola uvedená pasáž ktorú hľadala. Píše sa v nej o Láske ako prvej a najdôležitejšej veci, ktorá ak chýba, všetky aktivity a vlastnosti sú zbytočné. Vtedy sv. Terézia pochopila, že jej poslaním je pestovať lásku a to na mieste, kde sa nachádza.

Napriek tomu otec Alain Bandelier upozorňuje, že tento prístup k čítaniu Svätého písma nie je správny, ak ho berieme ako lotériu, kde stierame losy a čakáme čo z toho vzíde. Bez hlbokého duchovného úsilia, ktoré je potrebné na správne rozhodovanie sa, uplatňovanie len princípu “urobím ako otvorím,” môže hraničiť s formou mágie. Je to rovnaké ako keď si niekto zavesí ruženec do auta nie s úmyslom modliť sa ho, ale ako predmet povery, ktorý ho má len svojou prítomnosťou ochrániť.

Preto je potrebné, aby veriaci človek bol obozretný a uvedomoval si, že je slobodným človekom, ktorý musí používať všetky Bohom dané vlastnosti vrátane vôle a rozumu, na to aby sa rozhodol v súlade s Božou vôľou. Katolícka cirkev nehlása fatalizmus, že všetko je predurčené a rozhodnutia človeka nie sú slobodné. Preto pohľad na Bibliu, že riadi naše rozhodnutia môže mať nádych fatalizmu, ktorý opiera človeka o zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Osobitne rizikový tento prístup je ak sa uplatňuje v náboženských skupinách, kde psychicky labilnejší ľudia sa môžu stať objektom manipulácie. Biblia ako celok je Božím zjavením a každé slovo má svoj význam, ktorý je aplikovateľný na našu spásu.

Napriek tomu Biblia nie je písaná bez celistvosti a vzájomného prepojenia. Jednotlivé udalosti majú svoj historicko-duchovný význam a je potrebné Bibliu v tomto duchovnom kontexte spoznávať a toto poznanie prehlbovať.

Lost Password

Sign Up