Vrátnik milujúci sv. Jozefa úspešne orodoval za uzdravenie viac ako 10 000 ľudí

svaty Život svätých

Svätému Andrejovi Bessettovi netrvalo dlho, aby získal prezývku “zázračný muž z Montrealu.” Bol to veľmi skromný človek, ktorý netúžil o žiadnu pozornosť a práve cez neho Boh udelil obrovské milosti. 

Svätý Andrej bol 40 rokov vrátnikom na škole. Úsmevne na sklonku života povedal“Posadili ma k dverám a sedel som tam celý život.” Každý deň hodiny strávil na kolenách v modlitbe a osobitné miesto v nich patrilo svätému Jozefovi. Po zakúpení maličkého pozemku oproti škole mu dal postaviť maličkú kaplnku. 

Netrvalo dlho a návštevníci tejto malej kaplnky začali hlásiť zázračné uzdravenia. Po množstve hlásení o zázrakoch, sa ju miestny arcibiskup rozhodol navštíviť a na mieste prehlásil“Nemusím robiť žiadne vyšetrovanie, som si istý, že na tomto mieste sa dejú nadprirodzené javy, telesné uzdravenia, ale ešte väčšmi, duchovné obrátenia. Hriešnici sem prichádzajú a po krátkej modlitbe obracajú svoje životy a zmierujú sa s Bohom, čím sa im prinavráca pokoj.” 

Davy ľudí začali navštevovať kaplnku a za priazňou Boha spoznali útleho, usmiateho a dobrosrdečného muža, vrátnika Andreja Bessetta. Keď ho celý Montreal začal nazývať “zázračný muž”Andrej Bessette upriamil pozornosť na sv. Jozefa. “Je to svätý Jozef, ktorý koná všetky tieto zázraky.” Svätec hlásal, že ľudstvo má veľkú podlžnosť voči sv. Jozefovi, ktorý na rozdiel od Panny Márie nebol uchránený od dedičného hriechu, a teda bol jeden z nás. Napriek tomu podľa Andreja ľudstvo na svätého Jozefa zabúda. 

Pri vrátnici začalo postávať čoraz viac ľudí, ktorí prosili Andreja o orodovanie za uzdravenie alebo obrátenie. Podľa dnešných odhadov sa pripisuje viac ako 10 000 uzdravení na orodovanie svätého Andreja z Montrealu, čo z neho robí jedného z najväčších svätcov Cirkvi. 

Nápor ľudí sa Andrej rozhodol presmerovať z vrátnice a malej kaplnky do Oratória sv. Jozefa, ktoré sa rozhodol postaviť a dnes sa týči nad celým Montrealom. Ide nielen o najväčší kostol v Severnej Amerike, ale je to aj najväčšia svätyňa zasvätená sv. Jozefovi na svete. 

Na jej postavenie bola potrebná angažovanosť a zbierky z celého Quebecu, ktorý v tom čase patril medzi najchudobnejšie časti Kanady. Počas výstavby oratória navyše Quebec zasiahol hladomor spôsobený silnými zimami a neúrodou. Chudobný ľud nedokázal poskytnúť dostatok zdrojov na zakrytie stavby a hrozilo jej zrútenie. Svätý Andrej to považoval za skúšku Boha, či ľud má pevnú vieru a vytrvalosť, aby mohol získať veľké požehnanie a milosť. V tejto chvíli svätý Andrej povzbudil veriacich, aby verili v Božiu prozreteľnosť. “Boh na orodovanie sv. Jozefa nedopustí, aby toto dielo nebolo dokončené, ak odzrkadľuje vieru ľudu.” Počas hladomoru svätý Andrej namiesto zháňania peňazí prosil o modlitby, aby Boh videl, že obrovská stavba nie je odrazom snahy ľudu po zázrakoch, ale odzrkadľuje živú vieru v Boha.

Oratórium sv. Jozefa bolo nakoniec dokončené tesne pred úmrtím Andreja Bessette, ktorý zomrel vo veku 91 rokov v roku 1937. Dlhý život bol v priamom protiklade oproti tomu, že sa narodil s vážnym zdravotný problém, ktoré ho sprevádzali celý život. 

Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1982 a svätorečený bol v roku 2010.

Lost Password

Sign Up