Svätý Homobonus – patrón podnikateľov

svaty

Svätý Homobonus, čo je latinský preklad slova “dobrý človek,” je patrónom podnikateľov a krajčírov, ako aj mesta Cremona v talianskej Lombardii, kde žil. Jeho svätorečenie sa udialo veľmi skoro po jeho smrti na základe množstva žiadostí od ľudí z jeho rodnej oblasti.

Homobonus nemohol mať so svojou ženou deti a preto sa rozhodol, že bude pomáhať iným deťom a rodinám v núdzi. Homobonus sa popri telesnom milosrdenstve vyznačoval aj veľkou duchovnou zrelosťou v čase veľkých heréz danej doby. Svätý Homobonus je aj príkladom pre manželský život, nakoľko prechádzal obdobím, kedy jeho manželka nesúhlasila s jeho charitatívnou prácou, ani s jeho duchovnou oddanosťou, kedy každý deň chodil na Svätú omšu a konteploval Eucharistiu a kríž. Homobonus napriek hnevlivým prejavom manželky trpezlivo pokračoval vo svojom angažovaní až nakoniec svoju manželku získal pre seba.

Tento svätec, ktorý žil v 12. storočí, využíval pre charitu zárobky, ktoré získaval z podnikania. Vyznačoval sa veľkou starostlivosťou o to, aby odolával všetkým pokušeniam, ktoré podnikanie poskytovalo a odmietal využiť nekalé praktiky v obchode vo svoj prospech. Svätý Homobonus je dôkazom toho, že je možne byť úspešným podnikateľom, bohatým mužom a zároveň nepoužiť na tento účel korupciu ani iné nekalé praktiky a neohroziť tak spásu svojej vlastnej duše.

Svätý Homobonus vždy tvrdil, že radšej by stratil všetok svoj majetok, len aby neurobil rozhodnutie, ktorým by zradil evanjelium a Boha. Za týmto účelom viedol aj veľmi striktný duchovný život. Každý deň sa po práci zúčastňoval Svätej omše a prijímal Eucharistiu. Častokrát o sebe hovoril, že sa cíti byť povolaný podnikať, aby pomáhal chudobným a pozdvihol ich utrápený život znakmi telesného milosrdenstva a pomoci.

Svätý Homobonus zomrel počas kontemplovania kríža ležiac na podlahe kostola. Znázorňujeme ho s mešcom v ruke a maliari ho znázorňujú v prítomnosti chudobných.

Lost Password

Sign Up