Sv. Peter z Verony predpovedajúci svoju mučenícku smrť je najrýchlejšie svätorečeným v dejinách

svaty Život svätých

Svätý Peter z Verony patrí dnes k najrýchlejšie svätorečeným svätým. Tento primát dovtedy mal svätý František z Assisi. Svätý Peter bol zabitý bodnutím do srdca pre to, že sa odmietal vzdať viery v Trojjedinosť Boha a evanjelizáciou prinavracal ku katolicizmu tie časti, ktoré ovládla sekta manichejcov.

V 13. storočí v Európe sa rozmáhali rozmanité sekty a v radoch katolíckej cirkvi pravé učenie bolo zatláčané do úzadia na úkor rôznych bludov. Kým svätý Dominik pod modlitbou ruženca prinavracal Francúzsko k Bohu, ktoré bolo v područí siekt, v Taliansku toto poslanie verne plnil svätý Peter z Verony.

Ako sedemročný sa naučil modlitbu Verím v Boha, ktorá sa mu stala svetlom života. Vďaka tejto modlitbe odmietol prijať bludárske učenie svojich rodičov, ktorí patrili tiež do sekty manichejcov. Manichejci napádali Trojjedinosť Boha a iné. Svätý Peter sa po stretnutí so svätým Dominikom prial do Rádu dominikánov.

Svätý Dominik sa veľa trápil za stav úpadku katolicizmu vo Francúzsku a vo vtedajšej západnej Európe. Pri snahe konvertovať heretikov nezaznamenával žiaden úspech. Jedného dňa sa pri meste Toulouse na juhu Francúzska utiahol do lesa a tri dni konal pokánie za ľudí. Pri zjavení Panny Márie dostal modlitbu ruženca ako jedinú odporúčanú a účinnú « zbraň, » ktorej moc je prinavrátiť vieru aj tam, kde vládne bludárstvo. Práve modlitbou ruženca svätý Dominik prinavracal Bohu celé mestá a regióny vo Francúzsku.  

Pri stretnutí so svätým Dominikom sa Peter ukázal byť brilantným kazateľom a vstúpil do Dominikánskeho rádu. Stal sa presláveným ochrancom viery, čím si privodil veľa nepriateľov, ktorí z politických, náboženských, ale aj ekonomických dôvodov nechceli, aby ľudia opúšťali katarizmus. Pápež ho poveril ochraňovať vieru na celom území dnešnej Lombardie.

Od roku 1236 je známy vo všetkých mestách strednej severnej Itálie ako veľký kazateľ proti dualistickému bludu, avšak Miláno bolo hlavným miestom jeho apoštolátu. Jeho kázne a verejné dišputy s heretikmi boli sprevádzané zázrakmi a proroctvami. Tak mnohí znovu našli pravú vieru evanjelia.

Pápež Inocent IV. Ho v roku 1251 vymenoval za inkvizítora pre mestá Miláno a Como. Tento boj bol veľmi tvrdý, lebo blud sa veľmi  rozšíril. Na Kvetnú nedeľu, 24. marca 1252, počas kázne predpovedal svoju smrť, ktorá sa stane rukami heretikov spriahnutých voči nemu. Ubezpečil veriacich, že ako mŕtvy bude proti heretikom ešte väčšmi bojovať ako živý.

6. apríla 1252 na okraji Milána zaútočil albigéncami najatý vrah na Petra s mačetou. Počas modlitby Verím v Boha mu na kolenách najatý vrah odťal hlavu a pichol dýkou do srdca. Išlo o nájomného vraha Carina z Balsamu. Aj keď sa Carinovi podarilo z miesta odísť, neskôr bol chytený. Konal pokánie a vstúpil do Dominikánskeho rádu.

Dňa 9. marca 1253, čiže 337 dní po jeho smrti, bol Peter z Verony kanonizovaný pápežom Innocentom IV, čím sa jeho svätorečenie v Cirkvi stalo najrýchlejšie v dejinách Cirkvi.  Svätý Peter z Verony sa znázorňuje s mačetou v hlave.

Lost Password

Sign Up