11.2. Panna Mária Lurdská – výročie zjavení

svaty

Marianske zjavenia sa vo francúzskom mestečku Lurdy začali 11.2.1858 a trvali do 16.7.1858. Panna Mária sa 18 krát zjavila 14 ročnému chudobnému dievčatku Bernadette Soubirous.

Zjavenia boli najskôr prijaté so skepticizmom, ktorý sa však rýchlo rozplynul po množiacich sa nevysvetliteľných uzdraveniach a zázrakoch spojených s daným miestom.

17 zjavení sa uskutočnilo v jaskyni nazvanej Massabielle pri Lurdoch a posledné 18. zjavenie bolo pred jaskyňou, nakoľko miestne úrady uzavreli celú jaskyňu. Už 18. Januára 1860 miestny biskup vyhlásil, že “Panna Mária sa skutočne zjavila Bernadette Soubirous.”

1. Zjavenie – 11. februára 1858

Vo štvrtok sa Bernadette Soubirous nachádzala v miestnom lese spolu so svojou sestrou a zbierali spolu drevo pred obdobím veľkonočného pôstu. V jaskyni Bernadetta videla “krásnu mladú dievčinu.” Nakoľko jej sestra nič nevidela, Bernadetta ju požiadala, aby nikomu nič nehovorila. Tá však pred mamou spomenula, čo mali údajne v lese zažiť. Mama ich zbila. Bernadette zakázala viac chodiť do lesa, tento zákaz však po pár dňoch zrušila.

2. Zjavenie – 14. februára 1858

Bola nedeľa a po svätej omši sa Bernadetta s dvomi ďalšími dievčatami rozhodla ísť do jaskyne. Zobrala so sebou posvätenú vodu z miestneho kostola a ruženec. Tak ako sa modlili ruženec, zjavila sa opäť “krásna pani.” Bernadetta ju začala kropiť svätou vodou a prikázala jej aby odišla, ak nie je z neba. Pani sa tým viac usmievala, čím viac ju Bernadetta kropila vodou. Potom opäť zmizla. Bernadetta si všimla krásne bosé nohy, ktoré boli opakom škaredých nôh, ktoré mali znázorňované postavy v pekle.


3. Zjavenie – 18 februára 1858
Nakoľko Pani doposiaľ nerozprávala, miestni obyvatelia dediny začali špekulovať o zjavení. Začali sa prikláňať k tomu, že ide o nevracajúci sa duch miestneho dievčatka, ktoré nedávno zomrelo. Na treťom zjavení Krásna Pani požiadala Bernadettu, aby prichádzala do jaskyne každý deň počas 15 dní. Bernadetta nerozprávala francúzsky, ale používala v reči miestny dialekt, ktorý bol jazykom na juhu Francúzska. To, čo udivilo veriacich, že Bernadettu Krásna Pani oslovila úctivým spôsobom, ktorý sa používal skôr pri oslovovaní vysoko postavených osôb a nie žobrákov, ku ktorým sa zaraďovala Bernadetta.

Ostatné zjavenia
Na stretnutia Bernadetty začalo každým stretnutím chodiť čoraz viac ľudí z dediny. Počas piateho stretnutia Panna Mária naučila Bernadettu modlitbu, ktorú sa mala modliť každý deň, ale nikdy ju nikomu neprezradila. Počas siedmeho stretnutia dostala osobné tajomstvo. Počas ôsmeho zjavenia Panna Mária vyzvala ľudí na pokánie slovami: Pokánie! Pokánie! Pokánie! Modlite sa Bohu za hriešnikov! Pobozkajte zem na znak pokánie za hriešnikov!”

Počas deviateho zjavenia Panna Mária vyzvala Bernadettu, aby podišla k fontáne a napila sa vody. Nakoľko nikde žiadnu vodu ani fontánu nevidela, prstom ukázala, aby rukou odkryla miesto v skale a odtiaľ začala vyvierať voda. Počas 13. Zjavenia Panna Mária požiadala Bernadettu, aby priniesla so sebou kňazov a tlmočila prosbu postaviť na danom mieste kaplnku a vykonávať procesie. Miestny kňaz na prosbu odvetil, že pokiaľ sa nepredstaví Pani, tak procesie sa konať nebudú. Počas 14. zjavenia Panna Mária na túto odpoveď reagovala “úsmevom.” Kňaz túto odpoveď prijal negatívne, ako znak vysmievania sa mu a povedal, že na mieste Bernadetty by na zjavenia viac nechodil, nezakázal jej to však. Na nasledujúcom zjavení už bolo 9000 ľudí a Panna Mária opäť žiadala vystavanie kaplnky a Bernadette zvestovala tri tajomstvá.

Bernadetta sa na každom zjavení pýtala Panny Márie, ako sa volá. Až pri štvrtej otázke Panna Mária pozrela na nebo, dala dole ruky a povedala, že je “Nepoškvrnené počatie.”

18. zjavenie bolo posledné a udialo sa mimo jaskyne, nakoľko miestna vláda jaskyňu dala zavrieť. Jaskyňu znovu sprístupnili až v októbri 1858 rozhodnutím Napoleaona III. Bernadetta po konečnom 18. zjavení nemala už žiadne iné zjavenia a ani necítila potrebu sa do jaskyni vrátiť. V 1866 vstúpila do náboženského rádu.

Bernadetta Soubirous bola vyhlásená za svätú v roku 1933 a v Lurdoch bolo vystavaná bazilika.

Lost Password

Sign Up