Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi Katolícka viera spoznajvieru Viera a život

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom.

Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho evanjelizátora, ale aj mystika, ktorý spájal svoje utrpenie s Kristovým krížom. Pri príležitosti 15. výročia odchodu svätého pápeža do večnosti sa v rozhovore pre Vatican News podelil s osobným svedectvom o ňom kardinál Angelo Comastri, vikár svätého Otca pre mesto Vatikán:

„V marci 2003 ma Ján Pavol II. pozval kázať na duchovné cvičenia pre Rímsku kúriu. Aj on sa na tých duchovných cvičeniach zúčastnil, s príkladnou zahĺbenosťou. Na konci exercícií ma prijal s veľkou dobrotivosťou a povedal mi: „Uvažoval som, že Vám podarujem kríž ako je tento môj.“ Ja som sa pohral s dvojitým zmyslom slova a Jánovi Pavlovi II. som povedal: „Svätý Otče je ťažké, že by ste mi mohli dať taký kríž ako je ten Váš…“ Ján Pavol II. sa usmial a povedal mi: „Nie… kríž je tento,“ a ukázal mi náprsný kríž, pektorál, ktorý mi chcel podarovať. A potom dodal: „Aj vy máte a budete mať svoj kríž: premeňte ho na lásku. Toto je múdrosť, ktorá osvetľuje život“. Nikdy som nezabudol na túto nádhernú radu, ktorú mi svätec dal.“

Vatican news

Lost Password

Sign Up