Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

spoznajvieru viera pre mladych

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame. Týmto znakom kríža chceme Ježišovi povedať: “Otvor moju myseľ a ducha, aby som porozumel tomu, čo cez Tvoje Písmo porozumieme, čo mi chceš povedať tak, aby moja myseľ sa riadila Tvojou vôľou a bola Ti k dispozícii.”

Druhý znak kríža si dávame na ústa. Ústa sú pre človeka veľmi potrebné. Samozrejme slúžia nielen k prijímaniu potravy, ale rovnako k vyjadreniu myšlienok, zámerov a podobne. Týmto druhým krížom chceme Ježišovi povedať: “Otvor moje ústa, aby sa nebáli Teba hlásať a aby vedeli správne hovoriť o Pravde zjavenej Duchom Svätým v Učení Cirkvi. Nech ma Tvoje Slovo kŕmi a aby moje slová slúžili na šírenie Pravdy, spravodlivosti, lásky, mieru a milosrdenstva.”

Tretí znak kríža si dávame na srdce. Srdce je to, čo nám umožňuje žiť. V Biblii slovo srdce neznamenalo skôr cit ale rozum. Môžeme to vidieť vo vete Písma, ktorá opisuje situáciu po zvestovaní: “Panna Mária uchovávala tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.” Naša kultúra so srdcom stotožňuje cit lásky. Aj v tomto duchu Ježišovi pri znaku kríža na srdce hovoríme. “Ježiš chcem, aby moje srdce bilo pre teba, aby bolo schopné milovať blížneho. Chcem Ťa Ježiš milovať z celého srdca.”

Lost Password

Sign Up