Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

slider spoznajvieru

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba.

Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého Philipa Neriho. Ten si jeden deň všimol, že muž po prijatí Eucharistie opustil kostol a išiel do ulíc Ríma. Túto udalosť využil na evanjelizáciu. Poslal dvoch miništrantov so zapálenými sviecami, aby muža následovali po uliciach mesta. Ten keď si všimol, že stále za ním chodia, vrátil sa do kostola a spýtal sa sv. Philipa Neriho, prečo chlapcov za ním vyslal. Ten mu odpovedal, že keďže si všimol, že prijal Krista a nevzdal mu potrebnú úctu, snažili sa to oni vynahradiť Pánovi za neho.

Všeobecne sa prijíma, že Eucharistia so všetkými jej časťami sa rozpustí v priebehu 15 minút. Toto je aj v súľade s Katechizmom Cirkvi, ktorý hovorí, že Kristus prebýva do momentu, pokiaľ existujú časti Eucharistie.

Práve týchto 15 minút je najosobnejších pre budovanie vzťahu s Kristom, ktorý máme čo najviac využiť.

Lost Password

Sign Up