102 výročie “zázraku slnka” vo Fatime

spoznajvieru

13. október 1917 sa už tradičné spája s najväčším vopred ohláseným zázrakom v rámci fatimských zjavení, ktorý nesie aj označenie “Zázrak slnka.” 70 000 veriacich aj neveriacich ľudí sa zhromaždilo v lokalite Cova de Iria, kde na poludnie sa očakávalo zjavenie Panny Márie.

V ten deň výdatne pršalo, čo je vidieť aj na dobových fotografiách. Pred zázrakom sestra Lucia, najstaršia z vizionárov, požiadala ľudí, aby si dali dole dáždniky a všimli si, že napriek dažďu, sú suchí. Následne videli, ako na oblohe začína rotovať a pohybovať sa slnko. Zázrak dokumentovalo okrem prítomných veriacich aj množstvo novinárov, ktorí vydali o tom svedectvo. Za zmienku stojí príspevok proticirkevného, ľavicového denníka O Seculo:

“O jednej hodine popoludní prestalo pršať. Obloha, perlivo striebornej farby, bola náhle osvetlená žiarou. Slnko malo  okolo seba prstencový závoj viditeľný voľným okom. (…) Krik bol počuť z každých úst a ľudia kľačali na bahnitej pôde. Svetlo nadobudlo krásnu modrú farbu, akoby prechádzalo vitrínami katedrály a rozprestrelo sa naklačiacich ľudí. Sekundy sa zdali, že trvajú hodiny.”

Počas tohto, v poradí už šiesteho zjavenia, sa Panna Mária predstavila ako Panna Mária Ružencová. Vizionárky videli taktiež celú svätú rodinu, ako žehná svetu. Súčasťou zjavenia bolo odovzdanie troch tajomstiev. V jednom zo zjavení bolo vizionárom ukázaná existencia pekla.

Panna Mária dala prisľúbenia, že bude pri zomierajúcich, ktorí si vykonajú počas života pobožnosť prvých piatich sobôt.
Prečo päť prvých Fatimských sobôt vysvetlil sestre Lucii sám Pán počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 nasledujúcim spôsobom:
„Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:
1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy a sochy Najsvätejšej Panny.“

Už z princípu týchto urážok je očividné, že ekumenizmus, ktorý by mal za cieľ popierať úctu k Panne Márii v duchu vytvorenia jednoty odtrhnutej od rešpektovania plnosti zjavenej viery, naráža na rozpor so samotným fatimským posolstvom.

Lost Password

Sign Up