Farár Kuffa odkazuje Hegerovi: Nemáte právo nútiť ľudí očkovať sa morálne závadnými vakcínami

slider

Marián Kuffa: Vyhlásenie – proti povinnému očkovaniu

Farár zo Žakoviec, posiela Otvorený list premiérovi Hegerovi č. 2. (Pre tých čo pochybujú, koluje po internete aj otvorený list č. 1, ten ktorý je v celom znení, teda originál, možno nájsť u mňa. Mnohí ľudia, a dokonca aj politici, totiž začali prekrúcať tento list alebo dokonca dezinterpretovať.) Oba otvorené listy – originály s nezmeneným obsahom zverejňujem.

Žakovce, 17.12.2021VEC

Vyhlásenie – proti povinnému očkovaniu – otvorený list

Vážený pán premiér SR, vláda SR, vážení biskupi, Slovensko…

Dňa 8.12.2021 som napísal návrh pánu premiérovi SR, ako by bolo možné na Slovensku legálnym spôsobom umožniť tej skupine nezaočkovaných ľudí, ktorí majú výhradu vo svedomí, prístup aj k iným – eticky bezchybným vakcínam. Nenásilným a čestným spôsobom by sa tak zvýšila zaočkovanosť, možno aj bez nákladov pre štát. Do dnes na to nezareagoval. Naopak, verejne v týchto dňoch viacnásobne v médiách povedal, že podporí povinné očkovanie. Len s doterajšími vakcínami?

Som hlavný „šéf“ všetkých našich zariadení. Umožnil som v nich každému dať sa zaočkovať, tak ako to požadoval štát, verejne niektorí biskupi, tak ako to pripúšťa – ale len za určitých okolností a podmienok – aj vatikánska „Nóta“ z 21.12.2020. Drvivá väčšina našich ľudí je zaočkovaná (viac, ako 90 %). Svoj názor na vec a postup svojho konania som nezverejňoval, aby som ľudí nedoplietol a nezneistil. Nikomu som svoj postoj však nevnucoval. Je to vec môjho svedomia. Úctivo preto prosím, aby neznásilňoval nikto ani mňa.

Keďže sa to už utajiť nedá, a chcem predísť pohoršeniu, nuž vysvetľujem tu svoj postoj a konanie. Mojim cieľom nie je konflikt vyvolať. Naopak, navrhujem ako mu predísť. Je ešte stále čas sprístupniť ľuďom s výhradou svedomia aj vakcíny – eticky bezchybné. Kompetentných týmto o to úctivo prosím. Čo ak sa tak nestane?

Nuž :

Týmto listom Vám úctivo, ale s bolesťou v srdci vopred oznamujem, že ak úradne vyhlásite povinné zaočkovanie vakcínami – nie eticky bezchybnými, ja toto očkovanie odmietnem. Robím tak z dôvodov svojho svedomia. A som pripravený za to znášať aj akékoľvek sankcie a následky.

Dôverujem Bohu a verím, že mi v tom pomôže.

Zdôvodnenie:

• náboženské:

– Prikazuje mi tak moje svedomie.

– Dovoľuje mi to vatikánsky dokument z Kongregácie pre náuku viery – zo dňa 21.12.2020.

A naopak, tento dokument zakazuje komukoľvek mi to vnucovať.

• svetské:

– Už niekoľko mesiacov sa bezvýsledne, legálne a úradným spôsobom snažím o zaočkovanie v Maďarsku, s vakcínami – eticky bezchybnými, schválenými WHO.

– Dňa 8.12.2021 som bezvýsledne aj o túto pomoc požiadal písomne premiéra SR.

Chcete, nech sa na to díva celý národ, ako sa mi vládna moc „v priamom prenose“ pokúsi znásilniť moje telo, rozum i dušu? Dôverujem Bohu. Verím, že mi dá tú silu odolať. Kto toto znásilnenie na mne bude páchať, alebo ho podporí, možno len zbabelým mlčaním, práve morálne prehral. Pomôže takto úradným spôsobom odštartovať nástup novej totality – tej liberálnej. A na tom ja odmietam spolupracovať. Ja nie som proti očkovaniu. Som proti očkovaniu, ktoré neberie ohľad na svedomie.

S úctou

Marián Kuffa

správca farnosti Žakovce

zdroj: fb Filip Kuffa

Lost Password

Sign Up