Útoky na kostoly po Európe treba klasifikovať ako teroristický čin

NajnovsieBlogy

Kresťanstvo je identitou Európy a liberáli na čele s Angelou Merkelovou urobili podporou migračných vĺn veľa pre to, aby kresťanskú identitu Európy podpkopali.

Priamoúmerne k tomu narastajú na európskom kontinente útoky na základy kresťanstva a štandardné politické elity sa prizerajú. Deje sa to na dennej báze a mainstream o tom neinformuje. Len za uplynulé dva týždne bolo vo Francúzsku spáchaných 10 útokov na symboly kresťanstva. Prišlo k zničeniu svätostánkov, eucharistie, rozbitiu sôch Panny Márie a svätých.

Tieto útoky nie sú rovnakým vandalizmom, ako nastriekanie lavičiek na námestí. Ide o útoky na symboly reprezentujúce kultúrnu a náboženskú identitu Európy. Je to snaha odradiť ľudí a veriacich, aby sa k tejto identite aktívne hlásili, aby sa báli chodiť na sväté omše a na verejnosti sa hlásiť ku kresťanstvu. Presne toto sú ciele terorizmu. Zasiať strach, aby ste slobodne nemohli žiť podľa svojej identity. Tí, ktorí v Európe odmietajú akceptovať, že na symboly kresťanstva nebudú útočiť rovnako ako v Izraeli na symboly judaizmu, musia dostať jasný a celoeurópsky odkaz, že to už prehliadať nebudeme. Tento odkaz musí byť jasný. Ak budete útočiť na kresťanské symboly, útočíte na dušu našich národov a budeme to považovať za teroristický akt.

Ján Pavol II. povedal, že Európa prežije, len ak bude kresťanská. Myslel tým samozrejme, že viera bude živá. To je úlohou ľudí a cirkví. Úlohou štátu je, aby sa ľudia nemuseli báť na starom kontinente prihlásiť k viere. A toto je cieľom týchto útokov. Európa prežije len ak bude kresťanská. Liberáli sa mlčky prizerajú, ako sa tieto útoky na kresťanstvo rozmáhajú a mlčia.

Kuffovci kandidujú do európskeho parlamentu práve preto, aby toto hanebné ticho prestalo. Budeme požadovať, aby sa legislatívne definovalo, že útoky na kresťanské symboly sú aktom nie vandalizmu, ale terorizmu. Náboženská nenávisť totiž vždy končí v zabíjaní. Aj o tom nás učia historické poznatky z európskych dejín a nedovolíme, aby sa opakovali.

Peter Molda, Generálny sekretár KDŽP


Lost Password

Sign Up