Prosba za kňazov

Modlitby a svätí

Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste,
daj nám nových, svätých kňazov:
lebo len z Eucharistie
nové ľudstvo zbožne žije;
lebo len z tvojej obety
sa náš svet znova posvätí. Amen

Lost Password

Sign Up