Postojme nad kritikou Postoja

komentare

„Aký zmysel má kritika biskupov na adresu dezinformačných webov, keď vzápätí sa na jednom z nich objaví rozhovor s hovorcom KBS?“ Takto začína svoj komentár Imrich Gazda z denníka Postoj pod názvom “Kto nám kriví realitu.”

Tento komentár má dve dimenzie. Prvá, tá vážnejšia, že pán Gazda si myslí, že kňaz Katolíckej cirkvi by nemal s niekým komunikovať, pretože nie je dosť dobrý. Naposledy to boli spravodliví židia, ktorí kritizovali Krista, za to s kým komunikoval a komu sa prihováral.

Druhá dimenzia komentáru je praktická. Pán Gazda chce zistiť, „kto kriví realitu.“  Najväčší investor na svete, Warren Buffet, na finančnej konferencii povedal: ak ti nie je jasné, kto v biznise prerába, s najväčšou pravdepodobnosťou si to ty. Ak chcem odhaliť, kto kriví realitu, nemôžem realitu kriviť ja sám. Biskupi sa v pastierskom liste nikde nezmieňujú o tom, čo pán Gazda nazýva „dezinformačné weby“, ale píšu o web stránkach, ktoré podporujú neznášanlivosť. Otázka teda “Aký zmysel má kritika biskupov na adresu dezinformačných webov” je preto hoaxom, pretože podsúva cez zmenenú terminológiu iný myšlienkový rámec, ako vytvorili biskupi v pastierskom liste.

Dezinformácia a neznášanlivosť sú úplne odlišné javy. Cirkev nedisponuje žiadnou autoritou neomylnosti pri posudzovaní hodnovernosti informácií v spravodajstve a preto pán Gazda by ju nemal do tejto oblasti ťahať. Galileo a spol. dokazujú, že to nedopadlo dobre, keď sa Cirkev pustila do tohto druhu analytiky.  Na druhej strane má Cirkev autoritu povedať, čo je a čo nie je nenávisť a to naznačila aj v pastierskom liste. Pánovi Gazdovi to však úplne asi nevyhovuje, nakoľko nenávisť mainstreamových slušných médií voči Cirkvi, životu a rodine je neprehliadnuteľná. Preto sa snaží posunúť terminológiu do oblasti “dezinformácií,” s malým problémom, že to nemá oporu v pastierskom liste.

Osobitne nepochopiteľné je premostenie, ktoré sa pokúsil pán Gazda dať medzi Hlavné správy a to, že liberálne média pápeža Františka považujú za liberála. Aká je súvislosť s týmito dvoma prvkami je záhadou. Pán Gazda sa sťažuje, že liberálne média píšu o pápežovi, že je liberál, keď on sa pritom vyjadruje proti homosexualite, potratom a diablovi. Možno je to pán Gazda preto, že liberálne média zámerne a cielene dostávajú informácie, ktoré im stačia na vytváranie iného obrazu. James Martin SJ, ktorý bol priamo dekrétom od Svätého otca vymenovaný za mediálneho konzultanta vo Vatikáne a má na starosti katolícke média, pred pár dňami povedal, že si na pápežovi váži to, že vymenováva len biskupov a kardinálov, ktorí majú pozitívny názor na homosexualitu, aby zmenili postoj Cirkvi k LGBT. Žiadnemu liberálnemu médiu sa pán Gazda nemôže diviť, že to tlmočí ďalej. Najjednoduchšia cesta ako tento druh informácií nešíriť, je nespolupracovať s ľuďmi, ktorí to šíria.

 

Lost Password

Sign Up