Písal by Kristus na Hlavných správach alebo DenníkuN?

komentare

Príhovor slovenských biskupov na začiatok Nového cirkevného roku sa zameral na otázku nenávistí medzi ľuďmi a prirodzene spomenul aj nenávisť v médiách, ktoré sú katalyzátorom frustrácie ľudí v tejto spoločnosti. Veľa ľudí na internete diskutuje, ktoré média pri tom asi Cirkev mala na mysli a keďže taký zoznam nebol k pastierskemu listu priložený, najmä politici začali za Cirkev vysvetľovať, ktoré to sú.

Je správne, že Cirkev dala do popredia otázku nenávisti, pretože nenávisť sa podľa slov Ježiša rovná vražde. Vždy si na toto spomeniem, keď počujem napríklad predsedu KDH o mne hovoriť, že som „arcizloduch,“ teda niekto, kto už nemá nádej na nebo. Je oprávnené povedať: nesúhlasím s tebou, lebo som čítal v mainstreamových médiách, že si prepustil “pedofila.” Ja by som vtedy mohol vysvetliť, že nerozhodoval som o pedofílii, ale o krádeži bicykla a či údajný zlodej je pedofil nebolo predmetom rozhodovania. Môže mi niekto povedať, že ma neuznáva, pretože som odsúdil za komunizmu františkána a vtedy by som mohol vysvetliť, že ja ako okresný sudca som františkána v plnej miere oslobodil, ale rozhodol o ňom právne záväzne krajský súd, ktorý spätne zaviazal okresný súd rozhodnúť. Takto by som mohol pokračovať bod po bode a hovorí sa tomu dialóg. Dialóg je spôsob, ako hľadať pravdu a nie pestovať nenávisť. Tam, kde končí dialóg, tam začína nenávisť.

Otcovia biskupi urobili dobre, že zoznam “nenávistných stránok” nevytvorili sami, ale nechali priestor každému človeku vytvoriť si zoznam podľa svojho duchovného pohľadu a vlastného vnútra. Všetci sa zhodneme, že nie webstránka, ale obsah na webstránke vie byť nenávistný. Moderná doba kladie do popredia štýl a už menej obsah. Keď najbližší spolupracovníci opustili Krista, urobili to lebo ich pohoršoval jeho štýl správania a vyjadrovania. V Biblii poznáme tú slávnu vetu: „kto to môže počúvať?“ Vieme, že ak by sme Ježišov štýl odtrhli od obsahu a sústredili sa iba na formu podania obsahu, tak jeho štýl nebol vždy v súlade s očakávaniami doby, ľudí a farizejov. Nazvať vtedajších kňazov „plemenom vreteníc“ alebo bičom vyhnať obchodníkov z chrámu, ktorí tam mali povolenie predávať, by dnes bolo nielen definované ako „neslušné“ správanie, ale je veľmi pravdepodobné, že by aj Kristovi dali zablokovať facebookové konto, lebo nabáda k nenávisti.

Zoberme si apoštolov. Boli ukrižovaní, pretože  “nenávideli“ dominantnú kultúru v spoločnosti. Nedávny sviatok sv. Ondreja apoštola, prvého patriarchu Pravoslávnej cirkvi, nám pripomína jeho ukrižovanie za to, že odmietol vzdať úctu pohanským obetám, čím ukázal svoju “neslušnosť” k vtedajšej dominantnej poblúdenej kultúre v spoločnosti.

Keby bol dnes Kristus medzi nami, je možné že by evanjelizoval aj tým, že by blogoval. Preto skúsme si položiť otázku, kde by Kristus publikoval, keby prišiel na zem? Pôsobil by na Hlavných správach alebo DenníkuN? Osobne si myslím, že by mal blog na oboch portáloch, pretože prišiel spasiť každého človeka a chcel by osloviť každého. Samozrejme, sú medzi nami aj takí, čo si myslia, že majú nebo isté, lebo sú dokonalí, takí by blogy Ježiša asi nečítali, pretože im by už nemal čo povedať. Som si istý, že na oboch portáloch by Ježiš písal to isté – Pravdu. Preto vzniká druhá otázka. Ktorý portál by ho skôr cenzuroval, či zablokoval, pretože podľa nich by šíril nenávisť? Kardinál Burke nedávno v Írsku povedal, že „povedať blížnemu, že homosexuálne správanie vedie do pekla, nie je nenávisťou.“ Mohol by Ježiš túto vetu napísať na denníku Sme alebo DenníkuN a zostať ich blogerom? Uverejnili by túto vetu na titulnej stránke ako uverejnili Havrana, keď posielal 2000 ročnú Cirkev do cirkusu k opičkám a keď sväté Jezuliatko nazval bábikou z Dráčika? Po týchto slovách som nepočul predsedu KDH použiť na autora týchto urážok také nenávistné označenia, aké adresuje bežne mne.

Je dobré, že biskupi ľudí upozornili, že na internete je veľa nenávisti. Diabol nenávidí všetko, čo je od Boha. Rodinu, život, manželstvo, kresťanskú identitu národov a na prvom mieste nenávidí Pravdu. Cirkev nás vyzvala, aby sme zlo neodplácali zlom. Preto verejne hovorím, že odpúšťam všetkým, ktorí má roky lynčujú v mainstreamových médiách bez práva vyjadriť sa. Nenávisť sa neprejavuje vždy násilne, niekedy je to aj výsmechom. Pluralita názorov v liberálnom svete je zaručená za predpokladu, že máte mainstreamový názor a neobhajujete národ a kresťanstvo, ktoré má aj reálny odkaz a odmieta byť len romantickým folklórom, vďaka ktorému máme krásne koledy a vianočný stromček.

Štefan Harabin

Lost Password

Sign Up