Boj Trumpa proti potratom blokujú najmä katolícki politici

komentare

Nedávne hlasovanie o zákaze potratov v USA po 20 týždni neprešlo, pretože za ich zákaz nezahlasovalo 14 katolíckych senátorov. Na ich schválenie chýbalo 9 hlasov. Verejný postoj týchto katolíkov je v priamom rozpore so snahami prezidenta Trumpa, ktorý doposiaľ zaznamenáva najväčšie ťaženie proti potratovej politike v USA. Z radov republikánov zaznievajú čoraz hlasnejšie výzvy na predstaviteľov katolíckej cirkvi, aby verejne zakročili proti katolíckym politikom, ktorí bránia ochraňovať život práve teraz, kedy v USA je pri moci prezident najviac naklonený na ochranu života. Zákaz potratov po 20 týždni sa opiera o vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že dieťa v tomto týždni plne cíti bolesť pri jeho zabití. Už tretina štátov na lokálnej úrovni určila hranicu legálnosti potratov na 20 týždeň. Z radov kléru silnejú hlasy na adresu biskupov, aby vyhlásili verejné potvrdenie exkomunikácie voči týmto politikom.
Rovnakí katolícki politici blokujú snahu Trumpa presadiť v kongrese zákaz poskytovania dotácií z federálneho rozpočtu vo výške niekoľko stoviek miliónov dolárov, ktoré každoročne dostávajú vybrané kliniky a financujú z nich výkon potratov. Kým nepríde k zmene postoja katolíkov za demokratickú stranu, prijal Trump cez víkend rozhodnutie, ktorým zakáže privátnym abortívnym klinikám robiť akúkoľvek reklamu v oblasti užívania antikoncepcie a predstavovania interrupcie, ako riešenia na ukončenie tehotenstva. Finančné prostriedky, ktoré tieto spoločností z rozpočtu získajú budú musieť použiť na inú oblasť medicíny. Pôvodným zámerom Trumpa bolo tieto spoločnosti úplne odrezať od finančnej podpory, aby ich ekonomické postavenie sa výrazne oslabilo. Podľa prieskumu nedávno vykonaného medzi republikánmi a demokratmi na celonárodnej úrovni vysvitlo, že 72 % republikánov je za radikálnu ochranu života, kým 93% demokratov je za radikálnu ochranu práva na výkon interrupcie. Kardinál Burke reagoval na dané výsledky konštatovaním, že to je len dôkazom toho, že « zlo má taký priestor, aký mu dobrí ľudia ponechajú ».

Lost Password

Sign Up