Čo robí vodu v Lurdoch zázračnú?

katecheza

Existuje na svete viacero pútnických miest s tzv. zázračnými prameňmi, ktorým sa pripisujú zázračné liečivé účinky.  Najznámejším je cirkvou uznané mariánske pútnické miesto, kde sa v 19 storočí 18 krát zjavila Panna Mária – Lurdy.

V tomto mestečku na juhu Francúzska Panna Mária požiadala vizionárku Bernadettu Soubirous, aby prehĺbila do skaly dieru a z nej začala prameniť voda. Táto voda sa mala stať zdrojom uzdravenia pre ľudí.

S Lurdami sú spájané nevysvetliteľné uzdravenia. Čo je však tou zázračnou ingredienciou vody? Existovali viaceré podnikateľské zámery, ktoré chceli vyťažiť z existencie Lúrd, z poznateľnosti tejto značky a plánovali postaviť kúpele v tomto meste. Analýzy vody však na ich sklamanie nepriniesli nič zvláštne. V Lurdoch pramení svieža, pitná vody, ktorá nedisponuje ničím zvláštnym.

Tou tajnou zložkou, ktorá robí rozdiel medzi vodou z Lúrd a pitnou vodou z vodovodu, je totiž „viera.“ Už svätá Bernadetta uviedla, že voda prameniaca v Lurdoch nie je sama o sebe zázračná, ale je prostriedkom pre Božie zázraky, ak má človek dostatočnú vieru, odzrkadľujúcu sa v modlitbe a dôvere v Boha.

Túto vieru z Lúrd sú ľudia povolaní priniesť do svojich rodín, spoločenstiev a medzi ľudí. Mať vieru, že voda vie byť Božím nástrojom uzdravenia predpokladá pokorné srdce a detinskú oddanosť. Dnešný svet práve tento prístup považuje za poverčivosť a pohŕda ňou. Veriaci človek je konfrontovaný v tomto kontexte s výsmechom. Aj tento výsmech je zdrojom pokory. Kto skutočne uverí v Boha, zanechá hriešnosť života. Hriech je zdrojom smrti. Viera dáva priestor novému životu s Bohom bez hriechu a táto viera uzdravuje podľa vôle Boha, človeka. Nie voda, ale tak, ako hovorí Kristus v evanjeliách, “tvoja viera ťa uzdravila.”

Zázračná voda v Lurdoch – čo je jej tajomstvom?

Lost Password

Sign Up